28. lipnja 2023. – Za vlasnike malih solarnih elektrana za kućanstva nije svejedno kako i kada troše proizvedenu električnu energiju jer to utječe na obračun potrošnje i konačne iznose na računima, na isplativost investicije, a potencijalno nosi i rizik prelaska iz statusa samoopskrbe u status kupca s vlastitom proizvodnjom u kojem se mijenjaju „pravila igre“.

Nekoliko je bitnih čimbenika – od samog dimenzioniranja solarne elektrane, do energetski učinkovite i pravovremene potrošnje energije koju proizvede. Nemali je broj potrošača sa solarnom elektranom za samoopskrbu koji se neugodno iznenade kada dobiju godišnji obračun distributera električne energije. Da bi mogli pratiti koliko energije i kada se ona proizvodi kućnom solarnom elektranom, u koje vrijeme je i na koji način se troši, te tom potrošnjom upravljati na učinkovit način, potrebno je i proizvodnju i potrošnju mjeriti u stvarnom vremenu, a ne samo na kraju mjeseca u doba obračuna.

Zelena energetska zadruga (ZEZ) je sredinom lipnja u Tribini Grada Zagreba okupila tridesetak vlasnika malih solarnih elektrana za samoopskrbu u kućanstvu,  a tema o kojoj se razgovaralo bila je učinkovito korištenje energije iz solarne elektrane. Podloga za raspravu bila je analiza rezultata istraživanja potrošačkih navika i korištenja pametnih mjernih uređaja provedenih kroz europske projekte u kojima ZEZ sudjeluje.

Sunči, aplikacija koja prati sve što treba znati

U posljednjem ZEZ-ovom istraživanju provedenom u sklopu projekta Nudge, sudjelovalo je 82 kućanstava sa solarnom elektranom iz Središnje Hrvatske i Slavonije. Kućanstva su ostvarila pravo na besplatan pametni uređaj Shelly i korištenje Sunči, ZEZ-ove aplikacije za praćenje proizvodnje i potrošnje energije iz solarne elektrane koja je razvijena u svrhu istraživanja. Građani su kroz aplikaciju dobivali i savjete o učinkovitijem korištenju energije, odnosno poticajne poruke ili intervencije za promjenu svojih energetskih navika.

Podsjećamo, Sunči je prva aplikacija takvog tipa koja pokazuje mjerne podatke korisnika i to na hrvatskom jeziku. Podatke prikuplja putem pametnog uređaja koji se montira u glavni razvodni ormarić kuće, da mjeri potrošnju električne energije u kućanstvu te u ormarić solarne elektrane, gdje bilježi proizvodnju elektrane i potrošnju. Prikupljeni podaci se analiziraju te generiraju vizualne prikaze koji korisniku omogućavaju jednostavno upravljanje trošilima u kućanstvu u odnosu na proizvodnju energije. O samoj aplikaciji i istraživanju provedenom kroz poticajne intervencije pisali smo ovdje.

Što je istraživanje pokazalo?

U uzorku obuhvaćenom istraživanjem, najveći broj (27) kućanstava ima četiri člana, a od električnih uređaja prevladavaju dizalice topline, solarni kolektori, električni bojleri, zatim perilice rublja i posuđa. Potrošnja je najveća u kućanstvima s većim brojem članova koji su kod kuće tijekom dana kada je i proizvodnja iz solarne elektrane najveća, bilo da su ukućani u mirovini, ne rade ili rade od kuće. U tim kućanstvima, a tijekom sunčanih dana, samodostatnost je najveća – kućanstva u potpunosti zadovoljavaju svoje potrebe za električnom energijom iz vlastite proizvodnje.

Zatim, primjećuje se da su neka kućanstva isključivala svoje elektrane u periodu studeni-siječanj, odnosno pred kraj godišnjeg obračunskog razdoblja kako bi umanjili rizik prelaska u drugi način obračuna. Neka kućanstva su povećavala potrošnju kroz promjenu načina grijanja (klima uređaji, instalacija dizalice topline), aktivaciju novih električnih uređaja ili čak kupnjom električnog vozila. Više od 60% korisnika je uključivalo dodatne uređaje u kućanstvu da povećaju potrošnju kako ne bi prešli u drugi način obračuna.

Sve akcije koje povećavaju potrošnju zbog načina obračuna nisu poželjne jer su kontradiktorne energetski učinkovitoj potrošnji energije, a ukazuju na probleme: (i) predimenzioniranje elektrana, odnosno instalaciju kapaciteta koji premašuje stvarne potrebe kućanstva; (ii) nelogičnosti u načinu obračuna, koji trenutno ograničava mogućnost predaje viška električne energije u mrežu, a čime se korisniku produljuje rok povrata investicije u elektranu te ograničava i ovako skromna proizvodnja električne energije iz krovnih solarnih elektrana za kućanstva na razini Hrvatske.

Rješenja su iza ugla

Za dimenzioniranje solarne elektrane koja će pratiti stvarne i planirane potrebe kućanstva za električnom energijom, potrebno je detaljno pratiti potrošnju kućanstva tijekom barem jedne godine prije ugradnje te prilikom projektiranja elektrane ukalkulirati planove o promjenama broja potrošača i članova kućanstva.

Važna i dobra vijest jest da je izgledno da u skoroj budućnosti više neće biti potrebno previše brinuti o predimenzioniranju solarne elektrane, odnosno o prelasku u status kupca s vlastitom proizvodnjom. Naime, aktualnim izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (ZOIEVK) predlaže se ukidanje promjene statusa korisnika za samoopskrbu kada na kraju kalendarske godine u mrežu preda više energije nego što je preuzeo.

Kroz izmjene i dopune relevantnih zakona potrebno je omogućiti i kolektivnu samoopskrbu. Ona bi omogućavala dijeljenje viška energije sa susjedom u blizini koji nema uvjete za ugradnju vlastite solarne elektrane bez potrebe osnivanja nove pravne osobe, a koji bi u takvim okolnostima također imao status samoopskrbe.

Detaljno praćenje proizvodnje i potrošnje ključni su za učinkovito upravljanje

Najvažnije u samom istraživanju projekta Nudge je da su svi građani koji su imali mogućnost jednostavnog praćenja proizvodnje i potrošnje putem aplikacije Sunči učinkovitije upravljali svojom potrošnjom i osvijestili da je bitno ne samo kako, već i u koje vrijeme se troši energija. Poticajne intervencije također su bile pozitivno prihvaćene u skupini koja je sudjelovala u istraživanju, ali nije bilo nekih značajnijih razlika u odnosu na kontrolnu skupinu.

Na kraju ZEZ-ovog druženja s vlasnicima solarnih elektrana u Tribini Grada Zagreba, sumirano je da građani – vlasnici solarnih elektrana trebaju steći naviku praćenja proizvodnje i potrošnje te uz pametne uređaje i aplikacije poput Sunči imati uvid u detaljnu razinu potrošnje u kućanstvu. Više neće biti dovoljno osloniti se samo na podatke iz računa opskrbljivača koji stižu jednom mjesečno, a u kojima nema podataka kada se energija troši. Očekuje se da će se za potrebe obračuna kućanstava mjeriti i balans proizvodnje i potrošnje na razini 15 minuta, a to će zahtijevati drastične promjene u našem ponašanju ili dodatno investiranje u baterije za pohranu energije. Baterija omogućava balansiranje potrošnje i bit će integralni dio solarne elektrane. Važna opcija su i energetske zajednice koje će višak energije moći prodati za veći iznos od onoga koji opskrbljivač trenutno plaća kućanstvima za viškove predane u mrežu, bilo susjedu, bilo na tržištu.

Ovakvim istraživanjima i raspravama u ZEZ-u nam je cilj povećati svijest postojećih i budućih vlasnika solarnih elektrana o prednostima i važnosti aktivnog praćenja proizvodnje i potrošnje energije iz solarne elektrane te ih upoznati s tehnologijama uz koje je to moguće. To radimo i putem neprofitnog servisa nasunčanojstrani.hr te digitalnog tečaja Solarne pismenosti. Uz pomoć njih saznajte sve što vas zanima o životu na sunčanoj strani!

***

Događaj “Učinkovito korištenje energije iz solarne elektrane” održao se u sklopu projekata NudgeReDream. Ova dva projekta su dio portfolija istraživačkih projekata koje ZEZ provodi u suradnji s više europskih partnera, a financirani su iz Programa za istraživanje i inovacije Europske unije Obzor 2020.

Prethodni članakSljedeći članak