NUDGE - Intervencija u promjeni ponašanja potrošača energetske učinkovitosti putem terenskih ispitivanja od strane bihevioralne znanosti

Obnovljive izvore energije, poput sunčeve, još uvijek ne možemo skladištiti u velikim količinama, čime se smanjuje učinkovitost njihova korištenja. Želimo potaknuti usvajanje navika kod potrošača koje će to promijeniti, a kojima će i sami ostvariti uštede.

Postizanje punog potencijala za energetski prijelaz zahtjeva promjenu paradigme, pronalaženje alternativnih rješenja koja uključuju što više ljudi, a koji pritom imaju pristup podršci u smanjenju potrošnje energije.

Smanjenje potrošnje energije zahtijeva promjene u ponašanju, od ponašanja pri korištenju grijača i električnih uređaja, do ponašanja kojima doprinosimo energetskoj neučinkovitosti naših domova.

Kako bi se potaknule promjene, primijenit će se digitalni pristup (npr. pametna brojila), koji potrošačima energije omogućuje aktivno i učinkovitije praćenje i upravljanje potrošnjom energije, te edukacije za što bolju primjenu i usvajanje novih navika.

10 partnera iz 7 europskih zemalja se okupilo kako bi testirali inovativne modele energetske učinkovitosti u korištenju obnovljivih izvora energije.
Njihov cilj? Proučiti, testirati i procijeniti različite intervencije u ponašanju za energetsku učinkovitost na 5 demo lokacija u Grčkoj, Belgiji, Njemačkoj, Portugalu i Hrvatskoj , otvarajući put novim politikama i ljudskom ponašanju.
Sustavno procijeniti i u potpunosti osloboditi potencijal ponašanja u pravcu postizanja veće energetske učinkovitosti usvajanjem novih ponašanja, koja će poduprijeti javne politike povećanja energetske učinkovitosti.

Projekt je započeo 1.9.2020. i trajat će naredne tri godine. Projekt je financiran iz Programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020 Europske unije prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava br. 957012.

Partneri projekta:
Institute for European Energy and Climate Policy Stichting – IEECP (glavni koordinator)

Ostali partneri:
Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia (DOMX), Athens University of Economics and Businees – Research Center (AUEB-RC), Instituto de Ciencia e Inovacao em Engenharia Mecanica e Engenharia Industrial (INEGI),  Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V. (Fraunhofer), Zelena energetska zadruga (ZEZ), MVV Energie Ag (MVV), Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC), Spring-Stof i Associazione Cittadinanzattiva Onlus (ACN).

Prethodni članakSljedeći članak