Pravo mjesto kada želiš uzeti energiju u svoje ruke

ZEZ Sunce vizual 1

Što je ZEZ Sunce?

ZEZ Sunce je energetska zadruga, demokratična organizacija osnovana kao otvorena platforma u vlasništvu građana koja omogućava ulaganje u solarne projekte.

Razvijamo solarne elektrane koje financiraju naši članovi, a koje osim stvaranja profita stvaraju i korist za naše lokalne zajednice.

Naša vizija
je društvo u kojem je energija u rukama građana. Vjerujemo kako je model građanske energije, u kojem lokalna zajednica proizvodi i upravlja proizvedenom energijom, najbolji način za razvoj obnovljive energije i stvaranje društva otpornog na krize.

ZEZ Sunce osnovala je Zelena energetska zadruga (ZEZ) zajedno s 40-ak suosnivača u ožujku 2023. 

Osim prinosa za članove, ZEZ Sunce vođeno je zadružnim vrijednostima: autonomija, odgovornost, demokratičnost, jednakost, pravičnost i solidarnost. Ovo u praksi znači da će ZEZ Sunce dio profita vratiti u zajednicu kroz podršku društveno korisnim projektima. 

Što u tome ima za vas?
• Sudjelujete u razvoju solarne energije i poticanju tranzicije prema čistoj, obnovljivoj energiji.
• Ostvarujete prinos na ulaganje (ciljano 5% godišnje, ovisno o uspješnosti projekata).
• Aktivan ste dio zajednice koja dijeli vašu solarnu viziju i zajedničke vrijednosti brige za zajednicu i okoliš.

Što želimo postići? 

Poslovni model ZEZ Sunca temelji se na izgradnji solarnih elektrana, a proizvedena energija se prodaje na tržištu ili se koristi na licu mjesta (samopotrošnja). 

U prvoj godini cilj nam je realizirati portfolio elektrana ukupne snage 200 kW. Jako smo ambiciozni, ali u početku smo ujedno oprezni i konzervativni kako bismo kroz prve projekte potvrdili model i uspostavili jake temelje za razvoj novih projekata. Do 2026. želimo realizirati 2.000 kW solarne energije koje su financirane od strane i u vlasništvu su naših članova. 

Kako ćemo to postići?

Sredstva potrebna za realizaciju projekata prikupljaju se kroz članske uloge. Sredstva se prikupljaju periodično i po potrebi, nakon što zadruga sklopi ugovor o izgradnji solarne elektrane.

Za prodaju energije na tržištu sklapaju se ugovori o otkupu energije s registriranim tvrtkama za trgovanje električnom energijom, a ugovorena cijena ovisi o tržišnim cijenama na burzi električne energije. 

Samopotrošnja je model u kojem se proizvedena energija koristi na licu mjesta. Krajnji korisnik ostvaruje uštede na računima za električnu energiju iz kojih ZEZ Suncu plaća naknadu ovisno o proizvedenoj energiji.

Dugoročno, ZEZ Sunce će težiti proizvodnji solarne energije za potrebe svojih članova, nakon što se uspostavi pravni okvir za dijeljenje energije.

ZEZ Sunce vizual 2

Na čemu trenutno radimo?

Osnivačka skupština ZEZ Sunca održana je 25. siječnja 2023. Trenutno prolazimo kroz izazovan administrativni proces registracije europske zadruge, ali sve izazove do sada uspješno rješavamo, jedan po jedan.

Ujedno aktivno radimo na razvoju prvih projekata! Cilj za 2023. je realizirati prve solarne projekte ukupne snage 200 kW, za što je potrebna investicija od oko 200.000 eura. 

Investicija će se realizirati iz članskih uloga, a tijekom 2023. u planu je  pridružiti dodatnih 50-100 članova, uz očekivani prosječni članski ulog od 1.000 EUR. 

Realizacija prvih instalacija se očekuje do kraja 2023. i tijekom 2024.

Interes za ulaganjem je velik, a najbolji način za biti u prilici za ulaganjem je popuniti prijavni obrazac!

Je li ovo rizično ulaganje?

ZEZ Sunce je pionirski pothvat u Hrvatskoj, a to znači da možemo očekivati prepreke, uska grla, kontradiktorne interpretacije i zamornu birokraciju. Na to smo spremni, neće nas pokolebati, ali predstavlja rizik u odnosu na uobičajenu poslovnu praksu.

U prvom koraku želimo dokazati potencijal i provedivost ovog koncepta zajedničkog ulaganja građana u solarne projekte.

Kao i u svakom ulaganju, i ovdje postoje rizici. Iako ćemo ulagati u vrlo konzervativne projekte, prinosi se ne mogu garantirati i članovi mogu izgubiti sav ili dio uloga.

O Zelenoj energetskoj zadruzi

Zelena energetska zadruga (ZEZ) je energetska zadruga koja od 2013. godine gradi ekosustav i okuplja zajednicu oko građanske energije u Hrvatskoj.  ZEZ posluje neprofitno, a upravlja demokratično. U ZEZ-u se zalažemo za više solarne energije u Hrvatskoj i to one u čijem razvoju izravno sudjeluju građani, koja je u rukama i vlasništvu građana te lokalnih energetskih zajednica. Na taj način građani zajedno dijele koristi od lokalno proizvedene solarne energije.

ZEZ je realizirao prva dva hrvatska primjera ulaganja u projekte solarne energije kroz energetsku zadrugu. Kroz projekte Križevačkih sunčanih krovova, ZEZ je 2018. i 2019. izgradio dvije solarne elektrane (2x 30 kW) na zgradi Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci i na zgradi Gradske knjižnice “Franjo Marković” u Križevcima u koje je 90 građana uložilo ukupno 50.000 eura. Godišnji prinos na primjeru ovih projekata iznosi 4%. 

Aktivnosti većinom provodimo kroz portfolio europskih projekata te drugih organizacija i ustanova. ZEZ je partner na međunarodnom projektu LIFE LOOP  kroz koji će biti sufinanciran dio aktivnosti ZEZ Sunca.

ZEZ Sunce landing page logotipi