Strateški prioriteti Europske unije postavljeni Zelenim planom već nekoliko godina usmjereni su na kombinaciju zelene, energetske i digitalne tranzicije prema klimatski neutralnom kontinentu.

Strategija se „prelijeva“ u zakonski paket Spremni za 55, a on je „pojačan“ i programom ubrzane tranzicije i smanjenja ovisnosti o uvoznim fosilnim gorivima pod nazivom RePowerEU s ambicijama za više ušteda i više energije proizvedene iz obnovljivih izvora, pa tako i na krovovima iz solarnih fotonaponskih elektrana. Kako bi se to postiglo, potrebno je mnogo napora i ulaganja, ne samo u tehnologije poput fotonaponskih elektrana i digitalnu infrastrukturu poput pametnih brojila, već i u ljude, u osnaživanje korisnika da aktivnije i učinkovitije nadgledaju i upravljaju svojom potrošnjom energije kroz nove obrasce ponašanja.

Upravo nas usmjerenost na ponašanje potrošača dovodi do teme europskog projekta NUDGE u kojem Zelena energetska zadruga (ZEZ) sudjeluje kao partner kroz inovativne pilot-intervencije poticanja promjena u korištenju energije. ZEZ-ovoj voditeljici ovog projekta Luciji Nađ postavili smo par pitanja kojima će nas provesti kroz najbitnije uvide projekta.

 

Što je to nudging?

Nudging, ili na hrvatskom poticanje, je pojam iz bihevioralne ekonomije i psihologije koji sugerira da male promjene u okruženju mogu potaknuti ljude na donošenje odluka koje su u njihovom najboljem interesu. Dakle, poticaj je suptilan podsjetnik ili prijedlog koji je dizajniran da utječe na ponašanje na određen, predvidiv način, često čineći određeni izbor lakšim ili privlačnijim, a bez ograničavanja slobode izbora. Primjer iz svakodnevnog života je stavljanje zdravih prehrambenih proizvoda u razinu očiju u kantini, što se može smatrati poticajem na zdraviji izbor hrane. Ključno je dizajnirati poticaje koji nisu nametljivi, koji su lako razumljivi te privlačni ciljnoj publici.

U našem primjeru radi se o poticanju korisnika na smanjenje potrošnje električne energije kroz pametnije i efikasnije upravljanje samopotrošnjom u kućanstvima koja imaju i vlastitu proizvodnju energije iz solarne elektrane. U projektu NUDGE korištene su tehnike poticanja na promjenu ponašanja u obliku sadržaja koje korisnici vide i uče korištenjem aplikacije Sunči koju smo u Zelenoj energetskoj zadruzi razvili posebno za tu svrhu. Na primjer, aplikacija korisniku javlja “Danas je sunčan dan, tvoja solarna elektrana proizvodi u svom punom kapacitetu, što je idealno vrijeme za samopotrošnju električne energije: uključi perilicu rublja ili/i napuni bateriju svog e-vozila.” Krajnji cilj je maksimalno efikasna samopotrošnja energije na što jednostavniji način.

Kako se to radi?

Temeljem rezultata istraživanja provedenog u 29 zemalja članica EU, a u kojem su sudjelovali i hrvatski potrošači, dobiveni su uvidi o njihovom ponašanju i energetskoj učinkovitosti iz kojih su bihevioralni stručnjaci izradili profile potrošača energije. Kreirano je šest tipova potrošača, uz opis svakog tipa i prijedloge poticaja da učinkovitije upravljaju potrošnjom električne energije bez gubitka komfora.

Tipovi potrošača variraju od onih koji su ekološki i energetski osviješteni i dobro informirani, do onih koji su zabrinuti, ali primarno orijentirani na udobnost; onih koji su tech-agnostici, vole komfor i ponašaju se neodgovorno prema energetskoj potrošnji ili pak do onih koji su potrošači-materijalisti koji bježe od osobne odgovornosti, ali se „boje“ visokih iznosa računa. Više o tipovima potrošača i poticajima za promjene ponašanja možete pronaći na informativnom posteru.

Što radi Sunči i što je bilo u ZEZ-ovom fokusu na ovom projektu?

Ono što je još važnije, da bi jedan korisnik mogao upravljati svojom potrošnjom energije, mora moći pratiti svoje energetske podatke, kao što su proizvodnja iz solarne elektrane, potrošnja kućanstva, samopotrošnja te predana i preuzeta energija iz mreže. Za to su bile potrebne instalacije pametnih uređaja koji će te podatke prikupljati, a da bi podaci bili grafički i vizualno dostupni korisniku na edukativan i razumljiv način kreirali smo aplikaciju Sunči. Aplikaciju smo potom testirali na 82 korisnika.

Upoznajmo Sunči: Sunči prikuplja podatke putem pametnog mjernog uređaja (Shelly) koji se montira u glavni razvodni ormarić kuće, da mjeri potrošnju električne energije u kućanstvu, te u ormarić solarne elektrane, gdje bilježi proizvodnju elektrane i potrošnju. Prikupljeni podaci se analiziraju te generiraju vizualne prikaze koji korisniku omogućavaju jednostavno upravljanje trošilima u kućanstvu u odnosu na proizvodnju energije. Sunči je prva aplikacija takvog tipa koja pokazuje mjerne podatke korisnika, i to na hrvatskom jeziku!

Kroz Sunči smo također slali poticajne intervencije – savjete korisnicima prema njihovom korisničkom tipu. Sada se nalazimo u trećoj i zadnjoj intervenciji prije završetka projekta, a prethodila joj je intervencija koja daje povratnu informaciju i podiže svijest o potrošnji te intervencija kojom si potrošač može zadati željeni cilj za uštedu u potrošnji. ZEZ-u je u planu nastaviti razvijati aplikaciju Sunči te je ponuditi na korištenje i drugim zainteresiranim potrošačima nakon završetka projekta.

Na početku provedbe projekta NUDGE pokrenuli smo komunikacijsku kampanju kako bi identificirali korisnike koji zadovoljavaju tehničke uvjete da uđu u pilot-grupu projekta. Od preko 430 iskaza interesa iz cijele Hrvatske, odabrano je 82 korisnika s područja Slavonije i kontinentalne Hrvatske koji su dobili besplatan uređaj za praćenje potrošnje i proizvodnje energije u kućanstvu. Geografsko područje pilot-skupine morali smo ograničiti radi sličnosti klimatskih karakteristika, intenziteta sunčevog zračenja, dostupnosti lokalnih instalatera, odnosno provedbe samog istraživanja, kako ne bi došlo do odstupanja i nepravilnosti u prikupljenim podacima.

„Uređaji mi se sviđaju jer su točni kao i računi koje dobivam od HEP-a, ali HEP očitanja dolaze tek u novom mjesecu za protekli pa ne možeš pratiti svoju stvarnu, realnu potrošnju i proizvodnju, dok to možeš sa Sunči da bi optimizirao svoj sustav, što je puno bolje i praktičnije. To ima smisla.”

“Potrebno je da tako nešto postoji u Hrvatskoj. Šteta da to odmah ne rade instalateri pri instalaciji solarne elektrane, da upravlja svojom proizvodnjom i potrošnjom. Šteta isto da je toliko strog zakon pa se prelazi u drugi status, ako pređeš granicu proizvodnje. A bez mjerenja ne možeš znati koliko trošiš i proizvodiš, jer je potrebno sve pratiti.” – korisnik iz Vrbovca

“Sviđa mi se da vidim graf, ali se ne vide brojke ako ne stisne na stupac. Shelly uređaj ima kompliciraniju aplikaciju naspram Sunči. Sunči je jednostavna, shvatljiva, simpatičnija, ima ljepše ime i super što je na hrvatskom!” – korisnik iz Prigorja Brdovečkog

Zašto je to važno?

Primijetili smo da korisnici električne energije često ne razumiju kako se energija zapravo troši. Većini nije jasno koji uređaji u kućanstvu troše više, a koji manje energije, što je važno za efikasno upravljanje samopotrošnjom u realnom vremenu. Korisnicima je poznato da postoji viša (skuplja) i niža (jeftinija) tarifa, ali im nedostaje način za praćenje stvarne potrošnje, posebno u odnosu na proizvodnju vlastite sunčane elektrane. Uz aplikaciju Sunči, sve to se prati na jednom mjestu. Poticanje promjena u korištenju energije je važno rješenje je rezultira usvajanjem navika koje doprinose smanjenju ugljičnog otiska, učinkovitijem korištenju lokalnih resursa te povećanju energetske samodostatnosti. Korisnik ujedno postaje energetski i ekološki osviješten.

Što su pokazala istraživanja ostalih partnera projekta?

U projektu je ukupno pet pilot-lokacija na razini EU, od kojih se svaka fokusirala na drugi segment uporabe obnovljivih izvora energije u kućanstvu. U Belgiji su se bavili edukacijom i poticanjem osviještenost od malih nogu, kroz niz edukacija i radionica u školama; u Grčkoj potiču na učinkovito upravljanje grijanjem i potrošnom toplom vodom instalacijom pametnih uređaja za praćenje, u Portugalu potiču energetske uštede (struja i grijanje na plin) u kućanstvima s djecom, dok se u Njemačkoj fokusiraju na elektro-vozila i optimizaciju punjenja.
Pilot-lokacije pokazale su da su tehnike poticanja primjenjive u različitim segmentima potrošnje energije. Uz pomoć znanosti o ponašanju, možemo značajno doprinijeti odgovornijem i učinkovitijem korištenju energije.

Što je sljedeće?
U razvoj prve hrvatske aplikacije koja nudi mogućnost praćenja potrošnje i proizvodnje energije za kućanstva koja imaju instaliranu solarnu elektranu uložili smo mnogo truda i vremena. Stečenim iskustvom vidimo prostora za njeno unapređenje novim značajkama, kako bi se trenutnim i novim korisnicima omogućilo što lakše korištenje. Zahvalni smo našoj grupi od 82 pilot-korisnika koji su se odlučili uključiti u ovaj projekt i s nama testirati ovo inovativno rješenje. Zahvaljujući povratnim informacijama kojima doprinose, Sunči će uskoro imati i neke nove funkcionalnosti.

Projekt NUDGE je financiran iz Programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020 Europske unije prema sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava br. 957012.

Prethodni članakSljedeći članak