U Gradu Velika Gorica vjeruju da mogu pronaći rješenje na izazove brzog razvoja grada u prirodi te su zato zajedno sa Zelenom energetskom zadrugom dio REGREEN-a, međunarodnog projekta koji se bavi rješenjima baziranim na prirodi (tzv. Nature-Based Solutions ili NBS). Projekt okuplja 20 partnera na 2 kontinenta, a oni su se u svibnju okupili na višednevnom projektnom sastanku na kraju kojeg su široj stručnoj i zainteresiranoj javnosti predstavili dosadašnje rezultate zajedničkog rada.

Projekt istražuje kako uz pomoć prirodnih rješenja u gradovima poboljšati kvalitetu života ljudi, poboljšati stanje bioraznolikosti i obnoviti urbane ekosustave, ali i osigurati da se takvim rješenjima postigne jednak i pravedan društveni napredak, bez obzira na dob, razinu obrazovanja ili prihoda. U rezultate projekta spadaju interaktivni alati namijenjeni različitim društvenim skupinama, od školske djece i nastavnika, do urbanih planera i stručnjaka, koji procjenjuju vrijednost i koristi rješenja temeljenih na prirodi za povećanje kvalitete života u gradu.

Jedno od tih rješenja je Kartohod (en. Floormaps) – interaktivne podne karte s ključnim informacijama o lokacijama koje zorno prikazuju utjecaj razvojnih planova na zelenilo i služe za urbano planiranje na zelen način; City Explorer alat za modeliranje i procjenu utjecaja rješenja temeljenih na prirodi koji uključuje opciju uspoređivanja koristi ili šteta različitih razvojnih opcija urbanih sredina na ekosustave u gradovima; te edukativna platforma Greenopolis namijenjena za predškolsku i razrednu nastavu, koja kroz interaktivnu igru senzibilizira, uči i potiče djecu na daljnje istraživanje o različitim efektima klimatskih promjena i rješenjima baziranim na prirodi u gradu. Uz to izrađen je i niz informativnih kartica za popularizaciju konkretnih NBS rješenja u gradovima, kao što su zeleni krovovi u Hamburgu, zeleni dnevni boravak u Ludwigsburgu, zeleni bukobrani, zeleni zidovi u talijanskim školama, zeleni koridori ili pak biotop-četvrt u Beču.

Kao jedan od šest gradova-živućih laboratorija ovog projekta, Grad Velika Gorica je na misiji što veće primjene rješenja temeljenih na prirodi, a s ciljem smanjenja zagađenja zraka, buke i visokih temperatura. U pripremnoj fazi izrade Strategije razvoja zelene infrastrukture Grada, provedeno je istraživanje kojim je prikupljeno više od 450 povratnih informacija građana o stanju zelenila u Velikoj Gorici. Tom prilikom građani su iskazali da su im upravo zelene površine jedan od važnih faktora zadovoljstva životom u Velikoj Gorici te da bi ih htjeli vidjeti prisutne u još većoj mjeri, a da najviše žele da se dodatno uredi park Franje Tuđmana te umjetna jezera.

Unatoč tome, predstavnici partnerskih gradova projekta REGREEN, poput danskog Aarhusa i kineskog Ningboa, istaknuli su Veliku Goricu kao primjer grada koji provodi dobre prakse ozelenjavanja. Neke od mogućih daljnjih intervencija u Gradu su zeleni krovovi i zidovi javnih zgrada, permakulturni školski vrtovi, revitalizacija odvodnih kanala i potoka odvodnja i pročišćavanje vode, biciklističke staze, hoteli za kukce i dr. Takva rješenja, osim što pročišćavaju zrak, smanjuju temperaturu te buku i stres, sprječavaju poplave, proizvode hranu te služe stvaranju navika i promišljanja u novim generacijama za očuvanje prirode i održivi razvoj.

Projekt REGREEN financiran je iz programa Obzor2020 u sklopu Sporazuma br. 821016. Trenutno je na pola puta svog provođenja, odnosno traje sve do 2024. godine.

Prethodni članakSljedeći članak