30.1.2023. – Zelena energetska zadruga (ZEZ) je u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER) i tvrtkom Grid ONE održala drugi Policy Lab o energetskim zajednicama. Ovi zagovarački sastanci usmjereni su prilagodbi zakonskog okvira za lakšu uspostavu i razvoj energetskih zajednica u Hrvatskoj, a na drugom izdanju usmjerenom tehničkom aspektu zakonskog okvira sudjelovali su predstavnici Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), Hrvatskog operatora tržišta električne energije (HROTE) i HEP – Operatora distribucijskog sustava (ODS). 

U zakonski okvir je uveden institut energetskih zajednica izmjenama Zakona o tržištu električne energije krajem 2021. godine. Iako je ovo trebalo donijeti poticaj razvoju građanske energije, uspostava energetskih zajednica u Hrvatskoj i dalje je na čekanju zbog zahtjevnosti administrativnog procesa i tehničkih barijera koje je zakonski okvir nametnuo. To se nije značajnije promijenilo kroz podzakonske akte za uspostavu energetskih zajednica donešene u 2022. godini.

Drugim izdanjem Policy Laba naglasili smo da je potrebno osigurati jednostavno i razumljivo dijeljenje energije u energetskim zajednicama, uz uvjet da takvi projekti budu isplativi u roku manjem od 8 godina te da se predvide poticajni mehanizmi koji će osigurati razvoj energetskih zajednica u Hrvatskoj, posebno projekata solarne energije. Trenutna slaba isplativost je jedan od ključnih nedostataka potencijalnih projekata energetskih zajednica u Hrvatskoj, što je suprotno ideji stavljanja građana u središte energetske tranzicije i preporukama europskih direktiva. 

Kao prioritetne prilagodbe zakonskog okvira, kroz drugi Policy Lab zagovarali smo: 

  • Ne ograničavati uključenje članova energetske zajednice građana, odnosno obračunskih mjernih mjesta uključenih u zajednicu, na istu transformatorsku stanicu ili na istu jedinicu lokalne samouprave; 
  • Budući da je dijeljenje energije u energetskim zajednicama prema važećim propisima ograničeno samo na dio distribucijske mreže, smanjiti naknadu proporcionalno dijelu distribucijske mreže koja se koristi za dijeljenu energiju;
  • Ukinuti plaćanje naknade za obnovljive izvore energije za dijeljenu energiju, budući da dijeljena energija dolazi iz obnovljivih izvora;
  • Građanima koji žive u višestambenim zgradama omogućiti korištenje solarne energije po istim uvjetima po kojima je to omogućeno obiteljskim kućama (stjecanje statusa korisnika s postrojenjem za samoopskrbu);

Tijekom 2023. nastavit ćemo pratiti pomake te kroz nova izdanja Policy Laba stvarati prilike za dijalog s ključnim dionicima o nužnim izmjenama u zakonskom okviru. Kroz novoosnovano ZEZ Sunce, Zelena energetska zadruga će u 2023. ujedno pilotirati projekte građanske energije. Prikupljenim uvidima iz prakse o procesima koji dobro funkcioniraju te koji otežavaju uspostavu energetskih zajednica unutar aktualnog zakonskog okvira, nadamo se dodatno utjecati na njegovu prilagodbu. 

Policy Lab je organiziran u okviru europskih projekata REDREAM i I-NERGY. U okviru ovog projekta ZEZ nastoji pilotirati dijeljenje energije u energetskim zajednicama te razvija Sunčanu zajednicu u kojoj će se virtualno dijeliti energija članovima zajednice.

Prethodni članakSljedeći članak