7.12.2022. – Vrijeme je da uključimo još više jedinica lokalne samouprave, građana te malih i srednjih poduzeća u pokret građanske energije! 

Ovotjednim projektnim sastankom u Zagrebu, s partnerima Energy Cities, REScoop.eu, REGEA-om, energetskom zadrugom Electra (Grčka), energetskom zajednicom Minoan (Grčka), Cooperative de Energie (Rumunjska), E’ nostra (Italija) i Centre for Social Innovation Cyprus (Cipar), započeli smo provedbu projekta Local Ownership of Power – LIFE LOOP

Projektom LIFE LOOP dodatno ćemo produbiti suradnju između jedinica lokalne samouprave i građana s ciljem korištenja potencijala solarne energije te poticanja energetske učinkovitosti na području Europske unije. 

U tome ćemo se fokusirati na poslovne modele građanske energije, odnosno pilotirati modele financiranja i raditi na prilagodbi regulatornih okvira za lakšu provedbu projektata građanske energije.

U projektu LIFE LOOP posebno se veselimo pilotiranju projekata građanske energije u Zagrebu, koji će uz Kretu (Grčka) i Bistricu (Rumunjska) biti jedna od tri projektne pilot-lokacije. U daljnjoj fazi, u planu je replikacija pilot-projekata u Tirani (Albanija), Sardiniji (Italija), Gabrovu (Bugarska), Tulcei (Rumunjska ) i Cipru. 

Početak provedbe projekta s nama je obilježio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji nam se obratio u sklopu projektnog sastanka.

Projekt LIFE LOOP provodit ćemo naredne tri godine, a sufinanciran je iz programa LIFE Europske komisije.

Prethodni članakSljedeći članak