7. travnja 2024.

KONTEKST

Hrvatska svojom ambicijom i ostvarenjem energetsko-klimatskih ciljeva zaostaje za vodećim zemljama Europske unije, što potvrđuje posljednja revizija Europske komisije nacrta Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP). 

Značajnu ulogu u tranziciji na obnovljivu energiju imaju energetske zajednice koje je Europska unija uvela 2019. direktivama u sklopu paketa mjera “Čista energija za sve” inspirirana pokretom građanske energije i energetskim zadrugama koje djeluju diljem Europe posljednjih nekoliko desetljeća.

U Hrvatskoj je trenutno prisutan raskorak u transponiranju odredbi direktiva čime se gotovo pa onemogućuje korištenje potencijala energetskih zajednica za energetsku tranziciju i uživanje prava aktivnog sudjelovanja na tržištu energije koje hrvatski građani imaju kao građani Europske unije.

ŠTO SU ENERGETSKE ZAJEDNICE I ZAŠTO SU VAŽNE?

Energetske zajednice omogućuju građanima, poduzetnicima i javnom sektoru ulaganje u projekte obnovljivih izvora energije i preuzimanje aktivne uloge na tržištu energije. One predstavljaju alternativu komercijalnim energetskim tvrtkama i karakterizira ih otvoreno i dobrovoljno sudjelovanje (članstvo), izravno vlasništvo građana, suradnja s lokalnim malim i srednjim poduzećima te s jedinicama lokalne samouprave i demokratsko upravljanje. 

Bitna razlika između komercijalnih energetskih tvrtki i energetskih zajednica je posvećenost društveno-ekonomskim i ekološkim koristima za zajednicu – te koristi su za energetsku zajednicu važnije od ostvarivanja profita

Energetske zajednice:

 • omogućuju da su građani uključeni u donošenje odluka o vlastitoj proizvedenoj energiji, njenom korištenju i cijenama, čime se štite od kriza;
 • doprinose povećanju svijesti i znanju o efikasnijem korištenju energije te mijenjaju ponašanje i životne navike svojih članova prema održivijim;
 • doprinose diverzifikaciji izvora energije te prihvaćanju obnovljivih izvora u lokalnim zajednicama;
 • surađuju sa socijalnim službama na rješavanju problema energetskog siromaštva;
 • kreiraju lokalna “zelena” radna mjesta i doprinose dugoročnim uštedama energije;
 • mogu donijeti dva do osam puta veći povrat za lokalno gospodarstvo od projekata vanjskih ulagača (istraživanja u Francuskoj i Njemačkoj);
 • imaju važnu ulogu u poticanju  snažnijeg, zdravijeg, otpornijeg i energetski samodostatnog društva;
 • mogu doprinijeti financiranju energetske tranzicije – njihov kapacitet do 2030. godine iznosi do 240 milijardi eura.

STANJE U HRVATSKOJ

Iako su uvedene u hrvatski zakonski okvir Zakonom o tržištu električne energije i Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, energetske zajednice vrlo teško zaživljavaju u praksi. Proces osnivanja energetskih zajednica je kompliciran, a nametnute obveze pri registraciji predstavljaju nepremostive prepreke za skupine građana koji nemaju potpore stručnih institucija i financijske resurse. 

Od 2021., kada su energetske zajednice uvedene u hrvatski zakonski okvir, do proljeća 2024. tek je jedna građanska inicijativa uspjela dobiti dozvolu za obavljanje djelatnosti, i to uz potporu više stručnjaka i utrošak znatnih financijskih i ljudskih resursa. 

PRIORITETNI ZAHTJEVI ZA RAZVOJ ENERGETSKIH ZAJEDNICA I GRAĐANSKE ENERGIJE U HRVATSKOJ

Energetska tranzicija može uspjeti samo u suradnji svih aktera, a građani moraju biti u njenom centru, stoga sve kandidate koji sudjeluju u izborima za Hrvatski sabor i izborima za Europski parlament u 2024. pozivamo na posvećenost ova četiri prioriteta kako bi energtske zajednice i građanska energija brzo i učinkovito zaživjeli u praksi u Hrvatskoj.

 1. Proces registracije energetskih zajednica učiniti jednostavnim i priuštivim i za grupe građana koji nisu (energetski) stručnjaci te uspostaviti sustav potpore u tom procesu.
 2. Osigurati financijsku podršku energetskim zajednicama iz raspoloživih fondova uz primjenu pravila državne pomoći kako bi se mitigirala rizičnost projekata energetskih zajednica i potaknuo njihov razvoj i stabilan rast.
 3. Osigurati da energetske zajednice na jednostavan način mogu proizvodnjom energije smanjiti račun za električnu energiju svojim članovima, izravno dijeliti energiju s članovima te sklapati ugovore o kupnji energije izravno s drugim akterima na tržištu.
 4. Učiniti gradove i općine predvodnicima razvoja građanske energije osiguranjem uključenja građana i energetskih zajednica u projekte obnovljive energije na javnim površinama i krovovima.

ENERGETSKA TRANZICIJA MORA BITI PRAVEDNA I KORISNA ZA SVE GRAĐANE

Energetska tranzicija podrazumijeva značajne promjene u društvu koje je nemoguće uspješno postići bez podrške i prepoznavanja uloge građana i lokalnih zajednica. Jedan od svježih primjera je značajni skok cijena energije koji je utjecao na rast životnih troškova građana i rast energetskog siromaštva. U Hrvatskoj je ovaj skok mitigiran paketom mjera Vlade Republike Hrvatske koji subvencionira cijene energije, ali on je privremen i ne predstavlja sistemsko rješenje. Inkluzivan pristup koji kreće od potreba građana i zajednice je način kako možemo osigurati pravedniju tranziciju i prihvaćanje promjene prema obnovljivim izvorima energije

Obnovljivi izvori energije poput sunca, vjetra, vode ili geotermalne energije, dostupni su svima kao zajednička dobra, a njihovo korištenje kroz projekte energetskih zajednica, u svrhu zadovoljavanja osnovnih energetskih potreba, jamči da će proizvedena energija i time ostvarena korist biti zadržana u našim lokalnim zajednicama. 


Pozivamo sve organizacije i inicijative koje žele podržati ove zahtjeve da nam se jave na contact@zez.coop. Po javljanju, dodat ćemo ih na popis potpisnika zahtjeva.


POTPISNICI ZAHTJEVA:

Zelena energetska zadruga (ZEZ) posljednjih deset godina daje podršku građanima i lokalnim zajednicama u ulaganju u obnovljive izvore, energetsku učinkovitost i tehnologije koje doprinose dekarbonizaciji energetskog sustava. ZEZ je proveo prve projekte građanske energije u Hrvatskoj i član je Europske federacija energetskih zadruga građana REScoop.eu. – https://www.zez.coop/ 

ZEZ Sunce je europska energetska zadruga koja okuplja građane za zajedničko, dugoročno i nešpekulativno ulaganje u solarne elektrane kako bi stvarali pozitivne društvene, ekološke i ekonomske vrijednosti u svojoj zajednici. ZEZ Sunce je kroz svoj prvi poziv za članove u ožujku 2024.  prikupilo 140.000 EUR za izgradnju solarne elektrane snage 200 kW u vlasništvu građana. – https://www.zez.coop/zez-sunce/ 

Hrvatska energetska tranzicija (HET) je inicijativa i  interaktivna online open access platforma koja omogućava svim zainteresiranim dionicima uvid u metodologiju dugoročnog planiranja pametnih energetskih sustava s Republikom Hrvatskom kao studijom slučaja. – https://het.hr/

Apsyrtides energetska zadruga djeluje na području cresko-lošinjskog otočja i okuplja jedinice lokalne samouprave, poslovni sektor i građane. Cilj zadruge je pružiti potporu i omogućiti svojim članovima i lokalnoj zajednici sudjelovanje u projektima energetske tranzicije te biti primjer drugim otočnim zajednicama. Zadruga je jedinstvena u Hrvatskoj po tome što su u njoj članovi dva grada, Cres i Mali Lošinj.

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Naša misija je promicanje principa održivog razvoja u svim segmentima društva, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, prvenstveno na polju energetike i klime te aktivno radimo s lokalnim zajednicama kako bi postale predvodnice energetske tranzicije. – https://www.door.hr/ 

REGEA – Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske je ustanova usredotočena na pružanje savjeta i inovativnih rješenja u sektoru energetike i zaštite okoliša s projektima na području cijele Europske unije. – https://regea.org/ 

Pokret Otoka, informativno – edukativna platforma koja na jednom mjestu sadrži sve informacije potrebne za pokretanje i sudjelovanje u energetskoj tranziciji na hrvatskim otocima s posebnim fokusom na energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije te važnost sudjelovanja otočana u samom procesu energetske tranzicije. – www.otoci.eu

Energetska zadruga NOVI OTOK KORČULA djeluje kako bi pomogla građanima na aktivnostima povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije provodeći projekte energetske obnove, educiranja stanovništva svih uzrasta o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije, te projekte očuvanja okoliša dajući prioritet „zelenoj“ energiji i održivom razvoju u suradnji s lokalnim institucijama.

Energetska zajednica Sjevernog Jadrana je udruga koju su osnovali 20 članova (građani, poduzetnici i NGO) s ciljem proizvodnje, dijeljenja i pametnog upravljanja potrošnjom obnovljive energije. 

Udruga Bez granica djeluje već 12 godina na razvoju lokalne zajednice u riječkom naselju Drenova. Inicijator je i nositelj brojnih HR i EU projekata, a između ostalih već godinama radi na promociji građanske energije i održivog razvoja. Posebno treba istaknuti projekt rekonstrukcije Društvenog centra Drenova gdje se održavaju brojna događanja i edukacije za potrebe lokalnog stanovništva i poduzetnika. Trenutno je partner na trogodišnjem projektu LIFE DISCOVER, gdje se u navedenom prostoru upravo uspostavlja One-Stop-Shop za potporu osnivanja energetskih zajednica na području Primorsko-goranske županije – https://energija.bezgranica.hr

Greenpeace u Hrvatskoj – Greenpeace je neovisna globalna nevladina organizacija za zaštitu okoliša. U Hrvatskoj djeluje od 2012. godine. – www.greenpeace.hr

Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) je udruga koja okuplja organske vrtlare, praktičare primjenjivih tehnologija i ekološkog graditeljstva, dizajnere permakulture, istraživače pravednih socijalnih modela organizacije i ravnopravnih međuljudskih odnosa te ekološke aktiviste. – https://www.zmag.hr/ 

Moja energetska zajednica – MEC je prva formalno osnovana energetska zajednica u Hvatskoj. – https://www.myenergycommunity.hr/

Prethodni članakSljedeći članak