Projekt “Dobra energija – Solarna energija za energetsku tranziciju” daje vrijedan doprinos tranziciji Hrvatske na obnovljivu energiju povećanjem proizvodnje iz obnovljive energije za 1 MW solarnih kapaciteta te poticanjem daljnjih ulaganja u solarnu energiju

“Dobra energija – SEET” je rezultat prethodne suradnje, dugogodišnjeg promišljanja i aktivnog djelovanja partnera koje okuplja u području tranzicije na obnovljive izvore energije, povećanja energetske učinkovitosti i energetske sigurnosti hrvatskih gradova i županija. On je ujedno jedan od rezultata Turneje Dobra energija Zelene energetske zadruge, čiji je domaćin bio svaki od partnera ovog projekta, a jedan od ključnih ciljeva upravo poticanje ulaganja u solarnu energiju na razini lokalnih zajednica.

Ovom projektu ukupne vrijednosti 1,4 milijuna EUR cilj je povećati kapacitete za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kroz solarne elektrane na javnim objektima, ali i iskoristiti te kapacitete za poticanje realizacije novih te popularizaciju korištenja solarne energije – izuzetnog resursa Hrvatske – na području Istarske županije, gradova-partnera i šire, diljem Hrvatske.

Ključna aktivnost projekta je realizacija 22 solarne elektrane na javnim zgradama u gradovima-partnerima projekta: Cresu, Čakovcu, Ivanić-Gradu, Poreču, Puli, Zaprešiću te Istarskoj županiji.

22 solarne elektrane ukupne snage 1 MW proizvodit će preko 1,2 milijuna MWh energije iz Sunca i doprinositi smanjenju gotovo 250.000 tona CO2 godišnje. Time će direktno doprinositi i lokalnim, nacionalnim i europskim ciljevima tranzicije na obnovljive izvore energije i smanjenja posljedica klimatskih promjena.

Posebnost projekta Dobra energija je u raznovrsnosti portfelja solarnih elektrana koje projektno partnerstvo okuplja. Obuhvaćene su investicije u velike i male elektrane na javnim objektima različite tipologije i potreba, te na različitim lokacijama i klimatskim područjima Hrvatske. Ova raznovrsnost portfelja iskoristit će se za definiranje preporuka za optimizaciju ulaganja u solarne elektrane u Hrvatskoj

Osim obnovljive – solarne energije, projekt Dobra energija pod pojmom dobra energija podrazumijeva i obnovljivu energiju koja je u vlasništvu građana. Zato ovaj projekt ugradnju solarnih elektrana na javne objekte koristi i za popularizaciju solarne energije i njeno korištenje na razini kućanstava. Uz podršku Zelene energetske zadruge, u svakom gradu-partneru osigurat će se prilike za informiranje i osnaživanje građana za samostalno ulaganje u vlastitu solarnu elektranu.

Nadalje, kako bi povećanje interesa za solarnom energijom na području gradova-partnera mogli slijediti dovoljni resursi za realizaciju novih solarnih elektrana, projekt osigurava i osposobljavanje za zanimanje instalatera solarnih elektrana. U osposobljavanju će moći sudjelovati osobe koje već djeluju u tehničkim strukama i žele se prekvalificirati, ali i srednjoškolci tehničkog opredijeljena koji će se na ovaj način imati priliku obrazovati za jedno od važnijih zanimanja budućnosti. 

Uz poticanje građanske energije, Zelena energetska zadruga u ovom projektu ima i ulogu nositelja komunikacijskih aktivnosti.

Projekt Dobra energija – Solarna energija za energetsku traniziciju je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. – 2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene” u iznosu 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava.

ZAJEDNO ZA ZELENU EUROPU

eeagrants.hr 

 

Partneri projekta:

Prethodni članakSljedeći članak