8. lipnja 2023. – Zelena energetska zadruga (ZEZ) je kroz postupak javnog savjetovanja dostavila komentare na Prijedlog Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, s fokusom na poboljšanje uvjeta za zajednice obnovljive energije.

ZEZ upozorava da Prijedlog zajednicama obnovljive energije ne omogućava jednaku šansu za ostvarivanje potpora kao i konvencionalnim sudionicima na tržištu, čime Prijedlog ne slijedi europske direktive i hrvatski zakon o obnovljivim izvorima energije koji nalažu stvaranje poticajnih uvjeta za razvoj zajednica obnovljive energije.

Samom Uredbom definiraju se uvjeti ostvarivanja prava na poticaje tržišnom premijom i poticaje zajamčenom otkupnom cijenom. Uredba nudi priliku da se zajednicama obnovljive energije, koje su specifične po fokusu na stvaranje društvene vrijednosti za lokalne zajednice te imaju veće početne i operativne troškove od uobičajenih sudionika na tržištu, omogući da konkuriraju za potpore po jednakim uvjetima. Ovo znači da je pri izradi kriterija za ostvarivanje programa potpora potrebno uzeti u obzir posebnosti zajednica obnovljive energije. 

U predloženom obliku, Uredbom se ta prilika ne koristi i time se stvara barijera razvoju zajednica obnovljive energije u Hrvatskoj, unatoč preporukama Direktive (EU) 2018/2001 o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora, ali i hrvatskom Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Članak 52., stavak 4. Zakona propisuje uspostavljanje poticajnog okvira za promicanje i olakšavanje razvoja zajednica obnovljive energije, a time i uklanjanje neopravdanih regulatornih i administrativnih prepreka za zajednice obnovljive energije, dok stavak 6. propisuje uzimanje u obzir posebnosti zajednica obnovljive energije pri izradi programa potpore, kako bi im se omogućilo da se pod jednakim uvjetima natječu za potpore s drugim sudionicima na tržištu.

Zajednice obnovljive energije su model organiziranja građana, a temelje se na otvorenom i dobrovoljnom sudjelovanju. Neovisne su i pod stvarnim nadzorom članova smještenih u blizini projekata energije iz obnovljivih izvora te im je primarna svrha pružiti okolišnu, gospodarsku ili društvenu korist za svoje članove ili za lokalna područja na kojima djeluju, a ne financijsku dobit. Zbog ovih posebnosti, troškovi razvoja projekata u vlasništvu zajednica obnovljive energije su nešto veći, ali zato donose brojne druge prednosti. One imaju potencijal ojačati društvenu koheziju, lokalnim zajednicama donijeti značajno veću vrijednost u odnosu na uobičajenu poslovnu praksu te istovremeno povećavaju upotrebu obnovljivih izvora energije, čime lokalne zajednice na uključiv i pravedan način čine energetski neovisnijima i otpornijima na krize. 

Kako bismo prednosti zajednica obnovljive energije iskoristili i u lokalnim zajednicama diljem Hrvatske, ZEZ poziva da se Uredbom o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija zajamče uvjeti koji će im dati jednaku šansu za ostvarivanje potpora. Konkretno, ZEZ predlaže:

  • Posebne kvote za projekte u vlasništvu zajednica obnovljive energije 

Mehanizmi potpora trebaju uzeti u obzir posebnosti zajednica obnovljive energije kako bi im se omogućilo da se pod jednakim uvjetima natječu za potporu s drugim sudionicima na tržištu.

  • Smanjenje barijera za sudjelovanje za dodjelu potpora

Potrebno je smanjiti ili ukloniti obavezu davanja bankovnih garancija i jamstava jer zajednice obnovljive energije u pravilu ne uspijevaju zadovoljiti visoke zahtjeve koji se postavljaju konvencionalnim tržišnim sudionicima.

  • Uvažavanje posebnosti zajednica obnovljive energije pri izračunu referentnih proizvodnih cijena

Investicijski i operativni troškovi projekata zajednica obnovljive energije su veći od uobičajenog načina razvoja projekata, što je potrebno uzeti u razmatranje pri određivanju referentnih proizvodnih cijena za dodjelu potpora.

Prijedlog Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija je na javnom savjetovanju do 8. lipnja.

Prethodni članakSljedeći članak