Postanite grad - domaćin turneje Dobra energija

Zelena energetska zadruga poziva gradove iz cijele Hrvatske da se prijave na poziv za domaćine turneje Dobra energija, kampanje za promociju građanske energije u lokalnim zajednicama.

PRIJAVITE SE

Turneja Dobra energija će u 2023. doživjeti svoje treće izdanje, a do sada u svojoj mreži okuplja preko 20 hrvatskih gradova, od kojih je mnoge ohrabrila na dodatna ulaganja u podršku građanima u korištenju solarne energije, ali i projekte solarnih elektrana na javnim zgradama. Turneja Dobra energija u 2023. je organizirana u suradnji sa Sporazumom gradonačelnika (Covenant of Mayors), te uz podršku projekta LIFE LOOP.

Projektima građanske energije – obnovljive energije u vlasništvu građana i lokalnih zajednica, imamo priliku transformirati hrvatske gradove u europske predvodnike tranzicije na obnovljivu energiju, posebno iskorištavanjem velikog potencijala solarne energije koji nam je na raspolaganju. Građanska energija podrazumijeva ulaganje u kućnu solarnu elektranu te ulaganje u lokalne projekte solarnih elektrana putem modela energetskih zajednica. Projekti građanske energije za lokalnu zajednicu mogu generirati i do nekoliko puta višestruku korist od projekata vanjskih ulagača, smanjuju ovisnost o uvozu fosilnih energenata te doprinose lokalnom razvoju i otvaranju novih, zelenih radnih mjesta.

Kroz aktivnosti turneje Dobra energija u 2023. godini, izabrani gradovi imaju priliku realizirati aktivnosti kojima će osigurati:

 • Povećanje “solarne pismenosti” zaposlenika grada, kroz besplatno informativno predavanje o solarnoj energiji za zaposlenike grada, te povećanje kapaciteta grada za razvoj projekata solarne energije kroz besplatno stručno savjetovanje u razvoju projekata građanske energije i energetskih zajednica (do 3 sata);
 • Povećanje interesa za solarnom energijom među svojim građanstvom kroz besplatan “Sunčani dnevni boravak” u javnom prostoru grada i demonstraciju rada solarnog sustava (do 4 sata);
 • Besplatnu digitalnu i medijsku kampanju prema lokalnoj zajednici povodom sudjelovanja grada u turneji Dobra energija.  

Dodatno, turneja uključuje i jednu aktivnost koja podrazumijeva financijsku participaciju grada:

 • Informativno predavanje za građane o solarnim elektranama za obiteljske kuće i energetskim zajednicama, s ciljem osnaživanja građana za donošenje odluke o ulaganju u vlastitu solarnu elektranu i projekte građanske energije, u iznosu od 800,00 EUR + PDV (do 2 sata).

Provedba turneje Dobra energija predviđena je u svibnju 2023. Izabrani gradovi obvezni su omogućiti provedbu svih predviđenih aktivnosti, što uključuje:

 • Osiguranje sudjelovanja relevantnih predstavnika grada na stručnom savjetovanju o razvoju projekata građanske energije i energetskih zajednica;
 • Osiguranje prostora te sudjelovanje zaposlenika grada na informativnom predavanju o solarnoj energiji s ciljem povećanja “solarne pismenosti” zaposlenika;
 • Osigurati atraktivnu javnu površinu za održavanje “Sunčanog dnevnog boravka”;
 • Aktivno sudjelovati u promotivnoj kampanji turneje putem komunikacijskih kanala grada;
 • Osigurati adekvatan prostor za održavanje informativnog predavanja za građane o solarnim elektranama za obiteljske kuće i energetskim zajednicama.

Sve aktivnosti provest će stručni tim Zelene energetske zadruge, vodeće organizacije za građansku energiju u Hrvatskoj, koja je s Gradom Križevcima nositelj prvih projekata građanske energije u Hrvatskoj “Križevački sunčani krovovi” te osnivač Na sunčanoj strani, neprofitnog servisa za podršku u realizaciji solarnih elektrana za kućanstva.

Rok za prijave produžen je do 24. travnja (do 23:59 sati):

PRIJAVITE SE

Za podršku će biti izabrano do 10 hrvatskih gradova temeljem kriterija:

 • Iskaz namjere prema uspostavljanju financijskih mehanizama za podršku građanima u realizaciji solarnih elektrana u 2024. godini (ovaj kriterij podrazumijeva da će grad iskazati interes kroz prijavni obrazac ovog poziva);
 • Uključenost ili iskaz interesa za članstvo u Sporazumu gradonačelnika (eng. Covenant of Mayors), europskoj zajednici gradova posvećenih ostvarenju europskih klimatskih i energetskih ciljeva (ovaj kriterij podrazumijeva da će grad iskazati interes kroz prijavni obrazac ovog poziva);
 • Predanost dosezanju ciljeva energetske tranzicije kroz do sad provedene te mjere koje se planiraju provesti do kraja 2025. s ciljem povećanja ulaganja i korištenja solarne energije na području grada (u prijavnom obrascu potrebno je navesti već realizirane te mjere u realizaciji, kao i strateške dokumente kojima su one usvojene, i, u slučaju da je takva vrsta projekta predviđena, jesu li već izrađeni glavni elektrotenički projekti za sunčane elektrane na javnim zgradama);
 • Grad nije sudjelovao u dosadašnjim izdanjima turneje Dobra energija koja su održana u 2020. i 2021. godini.

Kako bi bili izabrani za domaćine turneje, gradovi moraju zadovoljiti uvjete, pri čemu će prednost dobiti gradovi napredniji u provedbi mjera poticanja korištenja solarne energije.

Gradovi izabrani kroz poziv bit će obaviješteni putem e-mail adrese navedene u prijavnom obrascu najkasnije do 5. svibnja 2023.

PRIJAVITE SE

Dodatne informacije:

Svibor Jančić, specijalist za razvoj zajednice u Zelenoj energetskoj zadruzi

svibor.jancic@zez.coop
091 549 5673

Prethodni članakSljedeći članak