Kroz projekt COMPILE, financiran od strane Europske unije iz programa Obzor 2020, cilj je pokazati mogućnosti za dekarbonizaciju opskrbe električnom energijom, izgradnju energetskih zajednica, te stvaranjem ekoloških i socio-ekonomskih koristi u manjim testnim područjima. Projekt u Hrvatskoj provodi Zelena energetska zadruga, a Grad Križevci izabran je kao jedna od tri projektne pilot lokacije na području EU na kojima će se demonstrirati zadane aktivnosti.

Projektom će se na lokaciji Razvojnog centra i tehnološkog parka testirati replikabilni i skalabilni poslovni modeli kroz koje bi se potaknuo razvoj rješenja za male proizvođače električne energije iz sunčanih sustava s vlastitom potrošnjom u Hrvatskoj. Fokus je prvenstveno na javne zgrade, mala i srednja poduzeća i kućanstva. Nadalje, projektom će se povećati samoodrživost kroz sigurniju opskrbu električnom energijom i poboljšati usluga za tvrtke u kompleksu tehnološkog parka, kao i za druge javne zgrade u blizini. U tu svrhu će se koristiti 6 pametnih alata za upravljanje energijom razvijenih kroz nekoliko prijašnjih EU projekata, a s namjerom unaprjeđenja energetskih mikro-mreža što se po prvi puta primjenjuje u svijetu. Također, uz testiranje inovativne tehnologije blockchaina, uključujući peer-to-peer tržište, testirati će se i instalirati baterije, punjači za električna vozila, kompenzator jalove snage i izmjenjivač topline u zgradi tehnološkog parka koji će u suradnji s postojećom fotonaponskom elektranom na krovu omogućiti jeftiniju energiju tvrtkama u kompleksu.

U sklopu projekta će se proučavati najnovije tehnologije poput blockchaina i algoritama baziranih na umjetnoj inteligenciji za optimizaciju rada energetske mikro-mreže i formiranje energetskih zajednica.

Inovacijski i istraživački projekt COMPILE koordinira Sveučilište u Ljubljani, konkretno Laboratorij za energetsku politiku LEST, te uključuje 12 partnera iz 7 različitih zemalja EU: Španjolske, Slovenije, Austrije, Belgije, Hrvatske, Grčke i Portugala. Projekt će trajati tri i pol godine, a početak aktivnosti obilježen je inicijalnim sastankom projektnih partnera susretom na dane 8. i 9. 11. u Beču.

Ukupna vrijednost projekta je 6,35 milijuna EUR, od čega dio Zelene energetske zadruge iznosi 369,750 EUR, namijenjen prvenstveno istraživanju, razvoju i primjeni visoke tehnologije na testnoj lokaciji u Križevcima.

Prethodni članakSljedeći članak