Projekt AgroBioHeat ima za cilj pokrenuti masovnu implementaciju poboljšanih i tržišno spremnih rješenja upotrebe poljoprivredne (agrarne) biomase za grijanje u Europi. Poljoprivredna biomasa značajan je, nedovoljno istražen i lokalno dostupan energent, koji može doprinijeti postizanju europskih energetskih i klimatskih ciljeva, i u isto vrijeme promicati ruralni razvoj i kružnu ekonomiju.

Aktivnosti u okviruAgroBioHeat projekta odvijat će se uglavnom u  6 EU zemalja (GR, ES, GR, RO, HR, UA – 5 EU28 i Ukrajina), u kojima se planiraju brojne inkluzivne akcije. Očekuje se da će takve aktivnosti, za povećanje uključenosti i matchmaking različitih dionika, rezultirati pokretanjem više od 80 inicijativa za iskorištavanje poljoprivredne biomase u području toplinarstva, od kojih će 8 dobiti snažnu podršku kroz projekt. Kako bi se potaknulo povjerenje u tržišne dionike, kroz projekt će se identificirati više od 100 primjera dobre prakse upotrebe poljoprivredne biomase, dok će se za 12 primjera napraviti detaljna analiza i organizirati posjeta. Dodatno će se kroz projekt izvesti više od 44 testova kako bi se ispitali tržišni aspekti tehnologija koje uključuju grijanje i poljoprivrednu biomasu, u cilju kreiranja pouzdanih podataka o emisijama i operativnim karakteristikama tih tehnologija te demonstracije poboljšanih rješenja na tržištu i u lokalnim zajednicama.

Na razini EU, ovi će rezultati doprinijeti očekivanoj reviziji regulative ekološkog dizajna za kotlove na poljoprivrednu biomasu, uz prijedloge za odgovarajuće limite u emisijama za postrojenja kapaciteta od 500 kW do 1 MW. Na taj način će se doprinijeti harmonizaciji ove legislative u EU. U okviru projekta biti će razvijeni nacrti strateških planova za iskorištavanje poljoprivredne biomase u toplinarstvu, koji će se unaprijediti u diskusiji s više od 240 donositelja odluka u 6 zemalja obuhvaćenih projektom.

Promocija tržišta toplinske energije uključit će štandove za poljoprivrednu biomasu i sudjelovanje na 15 sajmova te izradu opservacijskog alata za vizualizaciju primjera dobre prakse i vezanih tehnologija. 60 tehnologa iz ESCO sektora i instalatera toplinskih sustava biti će obučeno u 6 zemalja, kako bi bili spremni implementirati zrela tehnološka rješenja upotrebe poljoprivredne biomase. Provest će se društveno istraživanje kojim će se prikupiti mišljenja najmanje 3.500 ljudi kroz formular u sklopu prilagođene diseminacijske kampanje, kako bi se upotreba poljoprivredne biomase približila široj javnosti. Projekt traje od 1.siječnja 2019. do 30.prosinca 2021. Vrijednost projekta iznosi 2,998,043.75 EUR.

 

 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 818369.

Prethodni članakSljedeći članak