Projekt AgroBioHeat ima za cilj pokrenuti masovnu implementaciju poboljšanih i tržišno spremnih rješenja upotrebe poljoprivredne (agrarne) biomase za grijanje u Europi. Poljoprivredna biomasa značajan je, nedovoljno istražen i lokalno dostupan energent, koji može doprinijeti postizanju europskih energetskih i klimatskih ciljeva, i u isto vrijeme promicati ruralni razvoj i kružnu ekonomiju.

Aktivnosti u okviruAgroBioHeat projekta odvijat će se uglavnom u  6 EU zemalja (GR, ES, GR, RO, HR, UA – 5 EU28 i Ukrajina), u kojima se planiraju brojne inkluzivne akcije. Očekuje se da će takve aktivnosti, za povećanje uključenosti i matchmaking različitih dionika, rezultirati pokretanjem više od 80 inicijativa za iskorištavanje poljoprivredne biomase u području toplinarstva, od kojih će 8 dobiti snažnu podršku kroz projekt. Kako bi se potaknulo povjerenje u tržišne dionike, kroz projekt će se identificirati više od 100 primjera dobre prakse upotrebe poljoprivredne biomase, dok će se za 12 primjera napraviti detaljna analiza i organizirati posjeta. Dodatno će se kroz projekt izvesti više od 44 testova kako bi se ispitali tržišni aspekti tehnologija koje uključuju grijanje i poljoprivrednu biomasu, u cilju kreiranja pouzdanih podataka o emisijama i operativnim karakteristikama tih tehnologija te demonstracije poboljšanih rješenja na tržištu i u lokalnim zajednicama.

Na razini EU, ovi će rezultati doprinijeti očekivanoj reviziji regulative ekološkog dizajna za kotlove na poljoprivrednu biomasu, uz prijedloge za odgovarajuće limite u emisijama za postrojenja kapaciteta od 500 kW do 1 MW. Na taj način će se doprinijeti harmonizaciji ove legislative u EU. U okviru projekta biti će razvijeni nacrti strateških planova za iskorištavanje poljoprivredne biomase u toplinarstvu, koji će se unaprijediti u diskusiji s više od 240 donositelja odluka u 6 zemalja obuhvaćenih projektom.

Promocija tržišta toplinske energije uključit će štandove za poljoprivrednu biomasu i sudjelovanje na 15 sajmova te izradu opservacijskog alata za vizualizaciju primjera dobre prakse i vezanih tehnologija. 60 tehnologa iz ESCO sektora i instalatera toplinskih sustava biti će obučeno u 6 zemalja, kako bi bili spremni implementirati zrela tehnološka rješenja upotrebe poljoprivredne biomase. Provest će se društveno istraživanje kojim će se prikupiti mišljenja najmanje 3.500 ljudi kroz formular u sklopu prilagođene diseminacijske kampanje, kako bi se upotreba poljoprivredne biomase približila široj javnosti. Projekt traje od 1.siječnja 2019. do 30.prosinca 2021. Vrijednost projekta iznosi 2,998,043.75 EUR.

Prethodni članakSljedeći članak