O projektu

Projekt ruralne elektrifikacije provodio je Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP) u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

U sklopu projekta izrađen je registar neelektrificiranih kućanstava u Hrvatskoj, a prioritetna kućanstava opremljena su autonomnim solarnim sustavima. Prioritetni korisnici projekta su kućanstava koja trajno ili veći dio godine borave u ruralnim krajevima Hrvatske udaljenim od elektroenergetske mreže. Obilaskom terena identificirano je 46 prioritetnih kućanstava, koja su opremljena su autonomnim solarnim sustavima koji su se pokazali 13 puta povoljnijim načinom elektrifikacije u odnosu na klasičnu obnovu mreže. Solarni sustavi omogućavaju kućanstvima korištenje električne energije dostatne za obavljanje svakodnevnih aktivnosti u domaćinstvu (osvjetljavanje prostorija, upotreba kućanskih aparata, korištenje TV-a i radija itd.) te se omogućava razvoj malih obiteljskih gospodarstva u nerazvijenim krajevima Hrvatske.

Paket koji su korisnici dobili uključuje fotonaponski sustav (PV1000, PV1500 ili PV3000) s baterijama, pomoćni agregat, LED žarulje i energetski efikasan hladnjak. Prioritetni korisnici su sustave dobili na trajno korištenje i bez naknade.

Troškovi opreme su sufinancirani najvećim dijelom sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) (80%), županija (10%) i UNDP-a (10%). Trošak pripreme i provedbe samog projekta osiguran je sredstvima UNDP-a.

Zelena energetska zadruga provodi Program nadzora i osnovnog održavanja solarnih sustava, kojim osigurava održivost projekta. Program obuhvaća aktivnosti vezane uz daljinski nadzor solarnih sustava te dojavu i ispravljanje eventualnih kvarova.

Rezultati

  • Izrađen je registar kućanstava koji nemaju pristup elektroenergetskoj mreži – izrađen je elektronski registar u koji su upisani svi korisnici solarnih sustava i koji je povezan s daljinskim sustavom za praćenje rada sustava
  • 46 kućanstava opremljeno je autonomnim solarnim sustavima
  • Jačanje kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave – jedinice lokalne i regionalne samouprave bile su aktivno uključene u provedbu projekta, što je važno za daljnje gospodarenje sustavima
  • Jačanje razvoja industrije solarne opreme u Hrvatskoj – gotovo sve komponente autonomnih solarnih sustava proizvedene su u Hrvatskoj

Trajanje projekta: 2015-2016

Prethodni članakSljedeći članak