O projektu

“Razvoj modela građanske energije za financiranje projekata OIE u Bosni i Hercegovini”, radni je zadatak Zelene energetske zadruge u sklopu projekta za promociju OIE u Bosni i Hercegovini kojeg provodi Njemačka organizacija za tehničku suradnju – GIZ.

Kroz ovaj radni zadatak ćemo razviti modele građanske energije u specifičnom nacionalnom kontekstu BiH, predstaviti Preporuke i prijedlog Strategije za građansku energiju akterima u energetskom sektoru na lokalnom i nacionalnom nivou, te razviti i testirati modele građanske energije.

Rezultati

  • Mapiranje lokalnih energetskih inicijativa za OIE u BiH
  • Preporuke za razvoj modela građanske energije u BiH
  • Prijedlog Strategije za građansku energiju BiH
  • Radionice na temu građanske energije za lokalne zajednice u BiH i podrška pri razvoju pilot projekata

Trajanje projekta: 2017-2018

Prethodni članakSljedeći članak