Da bismo napravili ozbiljan iskorak u tranziciji na obnovljivu energiju te ostvarili energetske ciljeve EU, potreban je veliki broj privatnih investicija u obnovljive izvore energije. To je moguće suradnjom građana, tvrtki, javnih tijela i drugih dionika u energetskom sektoru na projektima građanske energije.

Kroz projekte građanske energije:

  • Građani i organizacije ostvaruju vlasnička prava na energetsku infrastrukturu i obnovljive izvore energije;
  • Građani preuzimaju aktivniju ulogu na tržištu energije (npr. dijeljenje energije);
  • Osigurava se novi val energetskih projekata i investicija.

Put prema projektima građanske energije olakšavaju energetske zajednice, koje potiče EU i nacionalni zakonodavni okviri.

Energetske zajednice mogu biti ključni dionici u tranziciji EU na obnovljive izvore energije.

ZEZ i Europska klimatska fondacija: Suradnja na razvoju energetskih zajednica u Hrvatskoj

Kao jedna od vodećih organizacija u Hrvatskoj i regiji u poticanju razvoja građanske energije, ZEZ pruža tehničku pomoć Europskoj klimatskoj fondaciji (en. European Climate Foundation) u razvoju energetskih zajednica u Hrvatskoj.

Razvoj energetskih zajednica u Hrvatskoj moguć je: 

  • Informiranjem i građenjem kapaciteta građana, udruga i drugih organizacija za pokretanje energetskih projekata;
  • Povezivanjem važnih dionika za što relevantniju izradu zakona i pravilnika vezanih uz razvoj energetskih zajednica (uz pripadajuću korekciju);
  • Modeliranjem i testiranjem zajednica unutar postojećih zakona i pravilnika.

Od ljeta 2021. Zelena energetska zadruga je u sklopu ove suradnje: 

Aktivnosti koje prethode u 2022. i 2023. uključuju:

  • Izradu tehničkog dokumenta o replikabilnim organizacijskim / operativnim / tehničkim modelima udruživanja lokalnih zajednica na projektima građanske energije;
  • Pružanje dodatne mentorske podrška zainteresiranim inicijativama;
  • Suradnju s hrvatskim gradovima na temu energetskih zajednica;
  • Nastavak Policy Lab-a, stručnih radionica na temu energetskih zajednica u hrvatskom zakonodavnom okviru.

Zelena energetska zadruga će aktivnosti u sklopu ove suradnje provoditi do 30. lipnja 2023.

Prethodni članakSljedeći članak