Početkom godine smo postali dio jednog važnog projekta za buduće inženjere okoliša. Projekt „Stjecanje ključnih vještina u području inženjerstva okoliša“ za cilj ima razvoj ključnih praktičnih vještina kroz razvoj, unapređenje i provedbu stručne prakse na pred-diplomskom i diplomskom studijskom programu Inženjerstvo okoliša (IO) na GFV. Želimo olakšati zapošljavanje studenata kroz razvoj partnerstva s institucijama koje će im omogućiti primjenu stečenih teorijskih znanja u praksi, osnivati Centra za razvoj karijere, ojačati društvenu koheziju i povećavati broj studenata u STEM području.

Cilj projekta je unapređenje i provedba stručne prakse na studiju Inženjerstva okoliša. Jedan od ključnih aspekata projekta bit će stjecanje znanja i kompetencija o inovativnim rješenjima koja uravnotežuju socijalno-ekonomske potrebe i zahtjeve zdravog okoliša i prirode. Rezultat projekta je razvijen institucijski sustav stručne prakse s pripadajućim on-line sustavom planiranja i praćenja njezine kvalitete. Očekuje se jačanje suradnje s poslodavcima kao i povećanje izlaznih kompetencija studenata. To će dugoročno imati pozitivni utjecaj na provedbu politika zaštite okoliša u RH i EU.

Ukupna vrijednost projekta: 3.974.834,79 kn. Projekt je financiran sredstvima EU u stopostotnom iznosu.
Razdoblje provedbe projekta: 09.03.2020.  –  09.03.2023.
Nositelj projekta: Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin (GFV)
Projektni partneri: Zelena energetska zadruga, Zagreb (ZEZ), Hrvatsko društvo inženjera geotehnike (HDIG), Veleučilište Velika Gorica (VVG), Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb (IRMO), Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-GFV)

Kontakt osoba za dodatne informacije: Lucija Nađ
E-mail: contact@zez.coop

Prethodni članakSljedeći članak