ACCE - Access to Capital for Community Energy

Access to Capital for Community Energy – ACCE je europski projekt s ciljem razvoja i proširenja sheme financiranja građanske energije u Hrvatskoj i diljem Europe

 

O projektu

Financiranje projekata građanske energije uz zadržavanje vlasništva nad projektom oduvijek je bio izazov za članove zajednica, što je rezultiralo time da se mnoge inicijative / projekti nisu pomaknuli od idejne faze ili pak ako jesu često su nailazili na teško premostive barijere do realizacije. Ovaj projekt vodi nas korak naprijed ka rješenju tih problema.

Projekt “Pristup kapitalu za građansku energiju – ACCE (engl. Access to Capital for Community Energy)” financira Europska komisija s ciljem kreiranja standardiziranih financijskih shema bez barijera za energetske zajednice diljem Europe.

Koristeći postojeće modele i znanja stečena kroz već provedene projekte građanske energije, projektni partneri će razviti i replicirati sheme financiranja na europskoj razini, okupljajući nacionalne i regionalne fondove kako bi podržali rast i razvoj energetskih zajednica i njihovih projekata.

Glavni cilj projekta je izgraditi “brzu cestu” do financijskih sredstava za energetske zajednice, tj. financijsku infrastrukturu potrebnu za akceleriranje razvoja i skaliranje projekata građanske energije.

 

Ključni ciljevi

Ključni ciljevi ACCE projekta su:

  • Razviti 5 shema financiranja građanske energije u 5 pilot zemalja (Belgija, Njemačka, Hrvatska, Rumunjska i Španjolska) za uspostavu energetskih zajednica na nacionalnoj ili regionalnoj razini;
  • Daljnji razvoj i replikacija 2 postojeće sheme (sheme koje su razvijene i koriste se u Nizozemskoj i Francuskoj);
  • Uspostava posrednika na europskoj razini koji će mentorirati razvoj nacionalnih shema olakšavajući tako pristup potrebnom kapitalu i fondovima;
  • Obveza ulaganja 20 milijuna eura u nove i postojeće sheme;
  • Potaknuti 90 milijuna eura građanskih investicija u projekte obnovljivih izvora energije udruživanjem u energetske zajednice (odnosi se na količinu privatnog kapitala uloženog u projekte podržane ACCE shemom).

 

Što je shema financiranja građanske energije (eng. community energy financing scheme – CEFS)?

To je shema kojom se financiraju projekti energetske tranzicije, a koji uključuju građane / lokalnu zajednicu kako bi se prevladale financijske prepreke koje zajednica ne može sama prevladati. Primarna svrha takvih projekata je osigurati okolišne, ekonomske ili društvene dobrobiti za zajednicu, radije nego financijsku dobit.

Na primjer, u Francuskoj zadruga Energie Partagée upravlja fondom za ulaganje u projekte građanske energije. Fond prikuplja sredstva od građana u obliku udjela. Zajedno s javnim tijelima i privatnim sektorom, fond ulaže u projekte obnovljivih izvora energije (solarne elektrane, vjetroelektrane, bioplin i hidroelektrane).

ACCE logo main

Projekt Pristup kapitalu za građansku energiju – ACCE financiran je iz programa LIFE Europske unije, pod brojem 101077474.

ACCE logo 1

ACCE logo 2

Prethodni članakSljedeći članak