Grad Križevci, zajedno sa Zelenom energetskom zadrugom, prošle godine ušli su u europski projekt “Future Cities of South East Europe” (Gradovi budućnosti jugoistočne Europe) sa još 5 gradova od kojih su neki i glavni gradovi svojih zemalja – Skopje, Sarajevo, Niš i Maribor.

Projekt  “Future Cities of SEE” dio je mnogo većeg procesa kojeg provodi Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT Climate-KIC) pod nazivom Deep Demonstration, a koji je zamišljen tako da rješava višestruke društvene izazove na integrirani, holistički način s ciljem stvaranja mreže od 100 klimatski neutralnih gradova do 2030. godine. Ovime je grad Križevci postao jedan od 15 najvažnijih gradova Europe (uz gradove Amsterdam, Edinburg, Kopenhagen, Helsinki, Krakov, Madrid, Milano, Beč, i dr.) koji će dobiti stručnu pomoć za transformaciju grada u održivi i klimatski neutralan grad i time postati jedan od najboljih gradova u Europi za život, rad i posjetu do 2025. godine. Time će se postići da gradovi uključeni u projekt do 2025. godine građanima pruže temelje dobrog života u područjima stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja, energije, mobilnosti, hrane, vode, zelenih javnih prostora, opće sigurnosti i dobrih mogućnosti zapošljavanja.

Zelena Energetska Zadruga već nekoliko godina surađuje sa gradom Križevcima na različitim projektima od kojih je možda najpoznatiji projekt “Križevački sunčani krovovi”, ujedno primjer inovativnih poslovnih modela građanskog financiranja što je prepoznato od EIT-a na temelju čega je odobreno financiranje za projekt “Future Cities”.

Kroz projekt će se formirati “Yes team” koji uključuje široki krug različitih dionika – od samih građana, gradske administracije, javnih i privatnih poduzeća i različitih neprofitnih organizacija a koji će predlagati i provoditi različite projekte i programe kako bi ostvarili viziju klimatski neutralnog grada.

Da bi se ostvarila ova vizija, “Yes Team” je postavio nekoliko ciljeva: 

  • kroz projekt će se razvijati novi “klima-neutralni” inovativni modeli
  • poticati društvena inovacija spajanjem “bottom-up” i “top-down” pristupa aktivnim uključivanjem građana u stvaranje održivog i klimatski-neutralnog grada (jedna od aktivnosti koja tome vodi je participativno uključivanje građana u izradu nove strategije grada za razdoblje 2021.-2030.)
  • Izgraditi zajednicu mladih nositelja promjena (changemakers-a) koji će raditi na ostvarivanju vizije preživljavajući političku nestabilnost i promjene
  • Praćenje promjena i napretka kroz proces
  • Privlačenje investicija s ciljem uspostave samoodrživih i klimatski otpornih gradskih četvrti te uspostave Eco District certifikata, provedba Climathona u svrhu ko-kreacije novog financijsko-organizacijskog modela grada kao puta prema klimatskoj neutralnosti

Gradovi koji su dio projekta “Future Cities” će kroz projekt surađivati, učiti jedni od drugih, razmjenjivati ideje i zajednički raditi na pronalasku rješenja za svoje probleme, što je jedna od glavnih značajki ovog projekta. 

Križevci će time postati lider među malim gradovima u Europi (sa manje od 50 000 stanovnika) i pokazati kako i na koji način se i mali gradovi i građani mogu boriti protiv klimatskih promjena.

krizevci
Prethodni članakSljedeći članak