Zelena energetska zadruga (ZEZ) je u ljeto 2022. godine završila s provođenjem višegodišnjeg projekta AgroBioHeat u sklopu kojeg smo radili na implementaciji poboljšanih i tržišno spremnih rješenja upotrebe poljoprivredne biomase za grijanje u Hrvatskoj i Europi zajedno s ostalim partnerima projekta. 

Poljoprivredna biomasa je lokalno dostupan i značajan resurs, ali ipak nedovoljno istražen i iskorišten energent. Iskorištavanjem energije iz biomase možemo doprinijeti postizanju europskih energetskih i klimatskih ciljeva, te u isto vrijeme promicati ruralni razvoj i kružnu ekonomiju.

U Hrvatskoj je industrija vezana za prikupljanje i korištenje agrobiomase i dalje nedovoljno razvijena, iako postoji. Od nekoliko specijaliziranih uslužnih tvrtki za žetvu i logistiku vezanu uz poljoprivredne ostatke, samo jedna se bavi proizvodnjom agropeleta, dok proizvođača kotlova i peći na agrobiomasu za sada nema.

Slika 1. Područja provođenja istraživanja o percepciji agrobiomase u Hrvatskoj (CATI survey)

Prema istraživanju koje smo proveli na 900 hrvatskih građana Slavonije i Istre u ožujku 2021. godine, oko 70% njih prepoznaje i pozitivno percipira agrobiomasu kao izvor energije, dok je samo 4% koristi.

Za povećanje korištenja poljoprivredne biomase trebamo se usmjeriti na područja na kojima je taj potencijal najveći, pri čemu u Slavoniji naglasak treba biti na pšenici, slami i kukuruzovini, a u Istri i Dalmaciji na rezidbenim ostacima od maslina i vinove loze. Osim za grijanje ruralnih kućanstava i u agro-industriji (farme, staklenici), sve popularniji su sustavi grijanja koji koriste lokalno dostupne vrste biomase u objektima kao što su vrtići, škole i bolnice, koji imaju potrebu za kontinuiranim grijanjem kroz godinu.

U projektu AgroBioHeat bili smo usmjereni na:

  • Podršku postojećim i identificiranju novih inicijativa korištenja agrobiomase (poljoprivredna biomasa) – u Hrvatskoj njih 6, a na području cjelokupne EU gotovo 100
  • Podizanje svijesti o potencijalu agrobiomase u Hrvatskoj kroz edukativne i promotivne aktivnosti, uključujući preko 30 događaja
  • Edukaciju preko 200 stručnih osoba u području poljoprivredne biomase za tehnologije grijanja na agrobiomasu
  • Istraživanje postojećeg i zagovaranje poboljšanja zakonodavnog okvira i regulativa u području agrobiomase za grijanje
  • Umrežavanje s relevantnim dionicima, poput poljoprivrednih komora, klastera, energetskih agencija i ministarstava s ciljem poticanja pozitivnih promjena u korištenju agrobiomase za grijanje

VIDEO: Uspješan slučaj korištenja agrobiomase za grijanje u Hrvatskoj u Gradu Križevci: Komunalno poduzeće Križevci

U sklopu projekta, surađivali smo s Energetskim institutom “Hrvoje Požar” (EIHP), Hrvatskim drvnim klasterom (HDK), Hrvatskom poljoprivrednom komorom (HPK) i Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te zajednički proveli policy radionicu u svrhu predstavljanja tehničkog i energetskog potencijala agrobiomase prema relevantnim institucijama.

Rezultati projekta su predstavljeni Ministarstvu poljoprivrede, dok su cjelokupni nalazi projekta iz svih zemalja-partnera predstavljeni u sklopu EU Zelenog tjedna (eng. EU Green Week). 

Slika 2. Projektni posjet gradu Vilafranca del Penedes u Španjolskoj gdje se koristi sustav daljinskog grijanja koji opskrbljuje 5 javnih zgrada pomoću biogoriva iz rezidbe vinove loze iz okolice

Saznajte više:

– Nacionalni strateški plan – Sažetak
– Nacionalni i europski uvjeti zakonodavnog okvira – Hrvatska
– Rezidbeni ostaci voćaka kao energent za grijanje Komunalnog poduzeća u Križevcima
– Peletarnica za proizvodnju agropeleta na kominu masline i rezidbene ostatke za grijanje stambenih i poslovnih prostora u Istri

Partneri:

                 

Prethodni članakSljedeći članak