Održiva kolektivna akcija građana za lokalnu Europu

Do 2050. pola građana EU moglo bi samostalno proizvoditi električnu energiju. Projekt SCCALE 203050 –  Održiva kolektivna akcija građana za lokalnu Europu pružit će inovativan pogled i održiv poslovni model za energetsku učinkovitost kako bi se ojačale lokalne zajednice. Te će aktivnosti pružiti jasan i održiv poslovni model za energetsku učinkovitost u svim oblicima, i to uz podršku građana. Projekt će se provoditi kroz dva skupa paralelnih aktivnosti koje će se međusobno nadograđivati. Jedan skup aktivnosti usredotočit će se na provođenje pilot projekata razvoja i širenja koncepta energetskih zajednica. Drugi skup aktivnosti obuhvatit će izradu „SCCALE Toolkit-a“, koji će se sastojati od 7 alata razvijenih i testiranih kroz pilot projekte, a koji će potvrditi naučene lekcije te poduprijeti replikaciju i konsolidaciju energetskih zajednica koje su stvorene kroz projekt.

Ključne aktivnosti projekta uključuju:

  • Razvoj „korak-po-korak“ vodiča za energetske zajednice
  • Izradu alata za praćenje razvoja energetskih zajednica
  • Sistematiziranje provjerenih tehničkih alata i modela financiranja pogodnih za kolektivno djelovanje građana
  • Razvoj financijski stabilnih modela za inovativne projekte za energetsku učinkovitost i obnovu zgrada
  • Poticanje širenja energetskih zajednica diljem Europe (uključujući općine, mala i srednja poduzeća, nevladine organizacije i akademske institucije)
  • Podršku kreatorima javnih politika na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini za podršku energetskim zajednicama

Glavni cilj projekta je uspostavljanje energetskih zajednica, uz ambiciju:

  • Uspostavljanja barem 26 energetskih zajednica tijekom projekta te podršku uspostavljanju barem 34 dodatne zajednice
  • Poticanja uspostavljanja i razvoja barem 96 energetskih zajednica u narednih 5 godina
  • Razvoja sveobuhvatne metodologije za uspostavljanje energetskih zajednica koje se mogu replicirati diljem Europe i izvan njenih granica

Provedba projekta počinje 1. lipnja 2021., a trajanje je 42 mjeseca. Projekt se financira iz Programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020 u okviru Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101033676.

PARTNERI:

REScoop.eu, Ecopower, Enercoop, EnergieSamen, Electra, Energy Cities, Zelena energetska zadruga, Delft University of Technology, Grad Leuven, Grad Poreč

Prethodni članakSljedeći članak