Rješenjima razvijenim u sklopu trogodišnjeg projekta doprinosimo lakšem zapošljavanju studenata u području zaštite okoliša

Kroz projekt „Stjecanje ključnih vještina u području inženjerstva okoliša” koji se uskoro privodi završetku, a na kojem je Zelena energetska zadruga partner, kreirali smo sustav za razvoj praktičnih vještina i unapređenje provedbe stručne prakse za studente Geotehničkog fakulteta (GFV). Studenti preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Inženjerstva okoliša na GFV-u od sada imaju priliku lakše doći do stručne prakse putem online platforme za učinkovitu provedbu stručne prakse GOSSIP (Glavni organizacijski sustav studenata i poslodavaca).

Osnovan je i Centar za razvoj karijera Geotehničkog fakulteta radi usavršavanja studenata u području vještina upravljanja karijerom, profesionalnog savjetovanja i praćenja potreba tržišta rada. Ovo je među prvim takvim centrima u Hrvatskoj, uspostavljen da studenti lakše uplove na tržište rada nakon završetka studija.

Rješenjima razvijenim u sklopu trogodišnjeg projekta doprinosimo lakšem zapošljavanju studenata u području zaštite okoliša 2

Fokus projekta „Stjecanje ključnih vještina u području inženjerstva okoliša” je bio na budućim inženjerima okoliša, a aktivnosti su provedene i kroz Dane karijera koji su pridonjeli umrežavanju poslodavaca i studenata, mentorske radionice namijenjene studentima, analizu kvalitete provedbe stručne prakse te priručnik za provedbu stručne prakse za studente.

Na završnom okupljanju projektnih partnera predstavljeni su ostvareni rezultati koji će doprinijeti zapošljavanju studenata kroz partnerstva s institucijama za praktičnu primjenu znanja stečenih tijekom studija, jačanju društvene kohezije i povećanju broja studenata u STEM području. Dugoročno, ostvareni rezultati ujedno će imati pozitivan utjecaj na provedbu politika zaštite okoliša u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Nositelj projekta „Stjecanje ključnih vještina u području inženjerstva okoliša” je Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin (GFV), a projektni partneri Zelena energetska zadruga (ZEZ), Hrvatsko društvo inženjera geotehnike (HDIG), Veleučilište Velika Gorica (VVG), Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb (IRMO) i Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAC-GFV).

Ukupna vrijednost projekta je 3.974.834,79 kn, a financiran je iz ESF programa, Europski socijalni fond u stopostotnom iznosu.

Prethodni članakSljedeći članak