„Križevci kao grad po mjeri ljudi i prirode, kao grad ugodnog življenja, privlačan za mlade i obitelji, otporan na krizne situacije i klimatske promjene. Grad koji sam zadovoljava svoje potrebe za hranom i energijom, u kojem je život siguran, a ljudi rade dobre poslove. Križevci grad iz kojeg se ne iseljava već privlači nove stanovnike.“

Zbog ovakve vizije grada, Križevci su od sredine 2019. godine dio europske inicijative „Future cities of South East Europe” (s engl.: Gradovi budućnosti jugoistočne Europe) zajedno sa mnogo većim gradovima, od kojih su neki i glavni gradovi svojih zemalja – Sarajevo, Skopje, Maribor i Niš. Ono što je zajedničko svim gradovima je dijeljena vizija budućnosti, a to je transformacija navedenih gradova prema jednoj od najboljih lokacija za život, rad i posjet u Europi do 2025. godine. 

Svi oni dio su mnogo većeg procesa transformacije gradova kojeg provodi Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT Climate-KIC) pod nazivom Deep Demonstration, a koji je zamišljen tako da rješava višestruke društvene izazove u kontekstu klimatskih promjena na integrirani način i kroz sistemski pristup. Cilj je stvaranja mreže od 100 klimatski neutralnih gradova do 2030. godine.

Zašto baš gradovi? Zato što većina stanovništva živi u gradovima, gospodarska djelatnost, život, mobilnost, stanovanje, sve se odvija u gradovima što troši resurse, stvara istovremeno i veliku količinu emisija ugljika i zagađenja, ali i mnoge prilike za promjene na bolje. Gradovi i građani su ključni nositelji tih promjena na bolje.

Ovime su i Križevci, uz gradove Amsterdam, Edinburg, Kopenhagen, Helsinki, Krakov, Madrid, Milano, Beč i dr., postali jedan od 15 najvažnijih gradova-laboratorija Europe koji će dobiti stručnu pomoć i početna financijska sredstva do iznosa od oko 7 milijuna kuna kroz tri godine, za transformaciju grada u održivi i klimatski neutralan grad, grad u kakvom želimo da žive naša djeca.

Što to znači za Križevce?

Ovo nije tipičan projekt, već dugoročni proces preobrazbe, transformacije grada koju započinjemo zajedno. Cilj je do 2025. godine građanima pružiti temelje dobrog života u područjima stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja, mobilnosti, energije, hrane, vode, zelenih javnih prostora, opće sigurnosti i dobrih mogućnosti zapošljavanja. 

Projekt radi zajedno sa gradom na više razina:

 1. na strateškoj razini planiranja, 
 2. na uključivanju i osiguranju sudjelovanja građana kroz digitalne i druge alate i radionice,
 3. na projektima koji doprinose postizanju vizije grada – energetski neovisan, otporan na krize i klimatske promjene, a resursi su pravedno dijeljeni i dostupni svim građanima
 4. na formiranju investicijskog plana kako bi se osiguralo financiranje za projekte koji vode ka viziji

Konkretnije:

  • Ovaj proces poklopio se s ovogodišnjim procesom izrade nove Strategije razvoja grada do 2030. godine što je izvrsna prilika za uključivanje svih nositelja razvoja i promjena u gradu – od poduzetnika, mladih, obrazovnih i kulturnih institucija do udruženja građana, poljoprivrednih proizvođača i javnog te uslužnog sektora. 
  • Upravo s ciljem uključivanja šireg kruga dionika u izradu Strategije, tijekom 2020. godine projektni tim u suradnji s partnerima iz grada provesti će niz konzultacijskih događanja u digitalnom formatu, ali i uživo kada to bude dozvoljeno zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom. 
  • Prvi takav digitalni događaj bio je izazov “Križevci danas za sutra “ proveden u formatu on-line hakatona 7-8. travnja, a već sljedeći održan je 9-10. svibnja u organizaciji Savjeta mladih grada kako bi se prikupile i razradile ideje mladih kao doprinos razvoju vizije i Strategije grada.
  • U planu je još nekoliko digitalnih, ali i fizičkih javnih događanja i vođenih radionica za bolje upoznavanje s vizijom razvoja grada i razvoju ideja te koraka koje vode prema ostvarenju vizije. Tako će se proces približiti građanima i specifičnim skupinama te omogućiti njihov doprinos Strategiji i viziji grada koji će se ugraditi u sadržaj napravljen kroz radne skupine.
  • Do kraja lipnja zaživjet će digitalna platforma “Consul” za aktivno uključivanje građana. Platforma omogućuje građanima da raspravljaju o temama koje su im važne, da predlažu projekte kojima žele unaprijediti život u gradu, ali i da komentiraju i glasaju o svim predstavljenim idejama i projektima te ih promoviraju putem digitalnih medija; moći će glasati o gradskim prijedlozima ili sudjelovati u anketama, a moći će i sudjelovati u javnim savjetovanjima na prijedloge novih propisa. Sve to na jednom mjestu, interaktivno i vizualno pregledno.

Još jedan važan moment s europske razine, a to je EU Zeleni plan i određenost EU prema klimatski-neutralnom društvu i gospodarstvu, poklopio se s vizijom grada, a to je Križevci, kao energetski neovisan grad. Križevci kreću prema implementiranju 100% obnovljive energije iz sunca i geotermalnih izvora do 2030. godine  te uključivanja građana u tu tranziciju. Tako se nastavljaju Križevački sunčani krovovi financirani uz pomoć građana. U pripremi je solarizacija krovova, veća fotonaponska elektrana i iskorištavanje geotermalne energije za potrebe u gradu. Kao glavni pomoćnik gradu i građanima u razvoju i provedbi ovih održivih energetskih projekata osnovan je KLIK – Križevački laboratorij inovacija za klimu.

Jedan od načina koji će pomoći u ostvarenju vizije grada, a koji projektni pristup primjenjuje je model Eco Districta (s eng. eko kvart) – model urbanog razvoja kojim se četvrti u gradu razvijaju tako da su u središtu svake odluke jednakost svih koji žive i djeluju u zajednici, otpornost na šokove i stresove s kojima se susreću i zaštita klime, oblikujući time kolaborativno ili suradničko, participatorno upravljanje.

Za postizanje vizije, potrebno ju je operacionalizirati, stoga se radi na okupljanju svih postojećih i predviđenih projekata, ideja i aktivnosti kako bi se povezale u jedinstveni kapitalni plan ulaganja u razvoj grada tj. kako bi se oformio portfolio projekata koji će doprinijeti ostvarenju vizije grada, ali i klimatskoj neutralnosti.

Tko su partneri: 

 • Grad Križevci je grad nositelj vizije i inicijative
 • ZEZ je nositelj projekta kao EIT Climate KIC partner
 • Kroz projekt je formiran osnovni tim tzv. „YES team“ koji upravlja projektom, ali i koji ima proširene članove koji su važni za upravljanje razvojem grada, a to su poduzetnici, udruge, ustanove, građani i dr. 
 • U svrhu energetske tranzicije grada je osnovana lokalna energetska zadruga KLIK (ili Križevački laboratorij inovacija za klimu) koja u ovoj godini ima podršku projekta, ali je cilj da se razvija i osamostali te postane važan čimbenik u energetskoj tranziciji grad.

Križevci će time postati lider među malim gradovima u Europi (s manje od 50 000 stanovnika) i pokazati kako i na koji način se i mali gradovi mogu boriti protiv klimatskih promjena.

Prethodni članakSljedeći članak