Kako bi se umanjio utjecaj energetike na okoliš i klimatske promjene, energetski sektor okreće se energetskim zajednicama koje imaju investicijski potencijal potreban za sustavne društvene i ekonomske promjene. Trenutnim energetskim sektorom upravljaju veliki investitori i energetske tvrtke koje najčešće daju prednost profitu ispred kvalitetnih usluga i interesa korisnika energetskog sustava. Energetske zajednice građana rezultat su dugogodišnjih napora da energija postane svima dostupna, da se o njoj odlučuje na demokratski način te da se korisnici što više uključe na energetskom tržištu. Neminovno je sve veće uključivanje svih društvenih skupina u razvoj projekata obnovljive energije, od tih projekata dijelit će dobit unutar zajednice i uživati druge koristi kod zajedničkog djelovanja (npr. možemo dijeliti dobit i energiju, stvoriti kvalitetnije energetske usluge, otvoriti nova radna mjesta, potaknuti cirkularnu ekonomiju, lokalno gospodarstvo…).

Priručnikom “Vodič za uspostavu energetskih zajednica” cilj nam je pružiti podršku u transformaciji energetskog sustava na pravedan, uključiv i održiv način – kako bi energija bila u rukama građana!

PREUZMI VODIČ

Prethodni članakSljedeći članak