O projektu

Ovim projektom planiramo postaviti integrirane fotonaponske elektrane snage 30 kW na krov upravne zgrade Križevačkog poduzetničkog centra (KPC), kojom će se prvenstveno pokrivati potreba korisnika centra za električnom energijom, a viškovi će se predavati u mrežu po otkupnoj cijeni ugovorenoj s opskrbljivačem, po modelu neto mjerenja.

Zelena energetska zadruga, kao kupac i  vlasnik opreme FN elektrane, te predstavnik zadrugara i građana-investitora, ustupit će solarnu opremu u zakup Križevačkom poduzetničkom centru, koji je vlasnik zgrade. Ovim projektom namjerava se privući male ulagače koji bi inače oročili novac u obliku štednje. Svi investitori će sklopiti ugovor o zajmu sa Zadrugom, kroz kojeg će ostvarivati određenu godišnju kamatu na pozajmljena sredstva.

Rezultati

Ovom inicijativom ćemo u suradnji s Gradom Križevci i KPC-om, prvi put u Hrvatskoj ostvariti projekt OIE kroz zadružno financiranje i grupno financiranje od strane građana-investitora (crowdinvesting).

Trajanje projekta: 2017 – 2018

Prethodni članakSljedeći članak