Projekt “Energetske zajednice za energetsku solidarnost” (CEES – Community energy for energy solidarity) bavi se energetskim siromaštvom i okuplja rješenja kako bi osigurao da je prijelaz na čistu energiju EU pravedan.

S ciljem pomoći >17 000 energetski siromašnih potrošača, poticanja gotovo 2 milijuna eura ulaganja u održivu energiju (za energetsku učinkovitost i male obnovljive izvore) i smanjenja emisija povezanih s energijom za >7,5 GWh/god, CEES će pilotirati i skalirati snažne mehanizme energetske solidarnosti iz sektora energetskih zajednica i drugih inicijativa građanske energije.

Tijekom trogodišnje provedbe, financirane iz programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020, projekt CEES će inventarizirati i procijeniti trenutne pristupe u energetskim zajednicama, u konačnici stvarajući alate koje i drugi mogu primijeniti:

  • ispitat će postojeće mehanizme i mjere kojima energetske zajednice i druge inicijative građanske energije podržavaju energetski siromašna kućanstva i razviti načine za validaciju pristupa koji najviše obećavaju;
  • testirat će odabrane pristupe u širem broju projekata i programa;
  • procijenit će pilote koristeći okvire uspostavljene tijekom istraživanja;
  • promicat će širu primjenu učinkovitih pristupa putem alata za energetsku solidarnost.

Nemogućnost održavanja kućanstva adekvatno toplim ili hladnim negativno utječe na 50-125 milijuna građana EU-a, potkopavajući njihovo zdravlje i dobrobit te rezultirajući rashodima iz javnog proračuna. Troškovi povezani s prijelazom na čistu energiju – od kojih će se neki prenijeti na potrošače – prijete dodatno povećati troškove.

CEES-ovih sedam partnera – ALIENERGY, Coopérnico, Enercoop, Les 7 Vents, Repowering i ZEZ – odabrano je zbog svoje stručnosti i iskustva u razvoju inovativnih pristupa različitim aspektima energetskih zajednica.

Ključni cilj CEES-a je potaknuti sve energetske zajednice i inicijative građanske energije u EU, bilo nove ili postojeće, da ugrade energetsku pravednost kao temeljno načelo. U tu svrhu CEES uključuje otvoreni poziv za šire, neformalno sudjelovanje.

Unutar CEES-a, Sveučilište u Birminghamu preuzima vodeću ulogu u procjeni različitih akcija za suzbijanje energetskog siromaštva. Kako bi se povećao doseg i vidljivost projekta, Partnerstvo također uključuje RESCOOP, koji predstavlja sve energetske projekte EU zajednice, i The Energy Action Project (EnAct), koji donosi stručnost u komunikaciji.

Prethodni članakSljedeći članak