Budite među 100 građana kojima će ZEZ osigurati besplatne pametne uređaje za praćenje potrošnje/proizvodnje električne energije

Ostvarite pristup besplatnom pametnom uređaju za praćenje proizvodnje/potrošnje električne energije i saznajte kako promjenom navika ostvariti uštede na računu za struju uključivanjem u projekte Zelene energetske zadruge.

Zelena energetska zadruga svojim programima, projektima i kampanjama pomaže građanima i javnom sektoru u prelasku na obnovljive izvore energije. U naredne tri godine testirat će inovativne modele energetske učinkovitosti u korištenju obnovljivih izvora energije kroz tri projekta (NUDGE, ReDREAM, I-NERGY) u okviru europskog programa za Istraživanje i inovacije Obzor 2020. Modeli se temelje na praćenju potrošnje energije i poticanju promjene ponašanja potrošača, čime se mogu ostvariti uštede u vlastitoj potrošnji, ali i utjecati na učinkovito korištenje obnovljivih izvora energije.

SVI ZAINTERESIRANI GRAĐANI IMAJU PRILIKU UKLJUČITI SE U PROVEDBU OVIH PROJEKATA PRIJAVOM PUTEM UPITNIKA ZA ISKAZ INTERESA: UPITNIK

Prijavom za uključivanje u projektne aktivnosti dobit će priliku:

  • Biti među prvih 100 građana koji će dobiti besplatne pametne uređaje ¹ putem kojih mogu pratiti potrošnju energije u svom domu i proizvodnju, ako imaju sunčanu elektranu, te na taj način otvoriti prostor uštedama na računu za struju. Vrijednost jednog takvog uređaja je oko 900,00 HRK.
  • Koristiti mobilnu aplikaciju i preporuke koje će im uštedjeti energiju i novac.
  • Usporediti svoju potrošnju i navike s grupom prijatelja ili susjeda.
  • Biti u toku s najnovijim informacijama i mogućnostima korištenja novih tehnologija u energetici.

Dodatno, uključivanjem u ove projekte doprinijet će razvoju inovativnih modela energetske učinkovitosti čega je, uz uštede za njihovo kućanstvo, najveći konačni benefit značajno smanjenje ugljičnih emisija i posljedica klimatskih promjena. Baš svaki pojedinac tome može dati doprinos, a ova prilika je jedan od odgovora na pitanje “kako?”. Pozivamo vas da je iskoristite!

¹ Ovisno o tehničkim karakteristikama i elektroinstalacijama, pametne uređaje neće biti moguće postaviti na sva prijavljena kućanstva.

Prethodni članakSljedeći članak