6. lipnja 2024. – Grad Slavonski Brod je u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom (ZEZ) pokrenuo kampanju “Slavonski Brod, uključi se u sunce!” u sklopu koje se građani Slavonskog Broda od 06. do 30. lipnja mogu prijaviti za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta solarne elektrane za kućanstvo. Kampanja uključuje i mogućnost informiranja na besplatnom predavanju “Najlakši put do solarne elektrane” 6. lipnja u 18 sati u Kući Brlićevih. Ovom kampanjom Grad Slavonski Brod želi potaknuti korištenje lokalno dostupne i obnovljive energije, a time i pomoći otpornosti građana na aktualne i buduće promjene na tržištu električne energije te održivom razvoju grada.

Prijavitelji kroz sufinanciranje mogu ostvariti:

  • sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane u iznosu od 80%, kojim će on za nositelja prijave iznositi 85 EUR,
  • u slučaju interesa uspješno ocijenjenog prijavitelja, punu podršku u prijavi na nadolazeći javni poziv FZOEU za sufinanciranje ugradnje sunčane elektrane, a što uključuje administrativnu podršku te podršku u pronalasku pouzdanog izvođača sunčane elektrane i nabavi opreme.

Sva dokumentacija se podnosi isključivo pisanim putem, dostavom potpune tražene dokumentacije na adresu Grada: Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod u zatvorenoj omotnici s navedenim predmetom: “Natječaj za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane – Slavonski Brod”.    

Prijavitelji će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem e-maila. Korisnici koji ostvare pravo na sufinanciranu cijenu izrade glavnog projekta, imaju mogućnost iskoristiti to pravo u roku od 2 mjeseca od zatvaranja natječaja.

Obradu zaprimljenih prijava će vršiti Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom (ZEZ).

Zelena energetska zadruga je pravna osoba koja će obrađivati osobne podatke građana (ime, prezime, OIB, adresa prebivališta, broj mobitela i/ili telefona, adresa e-pošte i vlastoručni potpis) u svrhu provođenja Natječaja. 

Pozivamo sve Brođanke i Brođane da iskoriste našu besplatnu pomoć u sklopu aktivnosti ove kampanje za donošenje odluke o ulaganju u vlastitu solarnu elektranu. Građani Slavonskog Broda mogu nam se obratiti na e-mail solari@zez.coop ili radnim danom od 10 do 16 sati na 01 2090 404.

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE: Natječaj za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije, za vlastitu potrošnju u kućanstvu

Prethodni članakSljedeći članak