S obzirom na trenutačnu situaciju oko COVID-19 pandemije, obavještavamo vas kako ćemo naš Akcelerator za gradove raditi online.

Program podrške fokusiran na gradove koji daje znanje, resurse, alate i podršku za gradove budućnosti

U mnogim europskim gradovima na aktivnostima koje vode prema ugljičnoj neutralnosti rade svi dionici, od građana, do institucija i gradskih čelnika. Zajedno i pravovremeno. Leuven, mali belgijski gradić, surađuje s građanima “klimatskim ambasadorima”. Susjedna Ljubljana je 2016. godine proglašena zelenom prijestolnicom Europe. Nizozemski Gent do 2050. planira biti potpuno klimatski neutralan. A gdje su hrvatski gradovi?

Gradovi su istovremeno uzročnici klimatskih promjena i nositelji potencijala za njihovo rješavanje. Suočeni su s ogromnim socijalnim i ekonomskim, a u posljednje vrijeme i klimatskim izazovima. Dok za rješavanje prva dva izazova imaju dovoljno iskustva i stručne ljude koji mogu ponuditi odgovore, kapaciteta za borbu s klimatskim izazovima jednostavno – nema. 

Zato smo osmislili Akcelerator za gradove, kako bi čelnici unutar i izvan gradskih vijećnica mogli srušiti prepreke, redizajnirati procese provedbe projekata i testirati inovacije koje mogu poboljšati život stanovnika u gradu. Uz rezultate Akceleratora i inovativno djelovanje u smjeru klima neutralnog grada, građani će znati da je Vama kao nositeljima odluka do njih stalo. Također, ideja nam je pomoći Vam da uključite građane kao sukreatore politike prema energetskoj i klimatskoj tranziciji.

Što je Akcelerator za gradove?

Želimo osnažiti Vas, kao ključne ljude koji upravljaju gradom, da svoj grad usmjerite na putu prema energetskoj neovisnosti i otpornosti na klimatske promjene. Obzirom da svaki grad ima svoje potrebe i mogućnosti, Akcelerator nudi program sa snažnim resursima i mentorskom podrškom koja pomaže gradovima da ispune svoje ciljeve smanjenja ugljika. 

Izazovi s kojima se gradovi suočavaju su složeni. Za razvoj rješenja potreban je doprinos različitih sektora, razine vlasti, civilnog društva i stanovnika. I tu akcelerator pomaže! 

Obzirom da provedba energetskih i klimatskih projekata nije jednostavna za gradove koji se bore s manjkom kapaciteta, kroz akcelerator ćemo mapirati partnere koji Vam mogu pomoći, koji bi najviše odgovarali i pridonijeli energetskoj i klimatskoj tranziciji. Također ćemo zajedno mapirati projekte i razraditi ih do faze u kojoj mogu biti prijavljeni na razne natječaje ili biti financirani putem grupnog financiranja sudjelovanjem građana i lokalnih poduzetnika. 

Kome je akcelerator namijenjen?

Akcelerator je namijenjen svim jedinicama lokalne samouprave koje žele napraviti iskorak u kvaliteti vođenja svog grada te biti pionirima u energetskoj tranziciji i borbi protiv klimatskih promjena. Od akceleratora koristi možete imati upravo vi, osobe koje stoje iza gradova. 

Izabrat ćemo do 10 gradova koji će dobiti mogućnost da svoje energetske i klimatske projekte razvijaju uz pomoć energetskih i klimatskih stručnjaka u Hrvatskoj. 

Koja nova znanja i alate jedinice lokalne samouprave mogu dobiti od Akceleratora?
Tijekom trajanja programa steći ćete sljedeća znanje i vještine:

 • kako ispuniti ciljeve zadane lokalnim planskim dokumentima kao što su SECAP/SEAP-ima
 • kako ispuniti novi Europski zeleni plan kao novu EU strategiju rasta 
 • kako vizualizirati svoj grad kao grad budućnosti 
 • kako mapirati dionike koji su ključni za implementaciju projekata
 • kako oblikovati poslovni model
 • kako iskoristiti potencijal različitih tipova obnovljivih izvora energije 
 • kako primijeniti društvene inovacije u energetici i klimi 
 • kako uključiti građane u financiranju energetskih i klimatskih projekata 
 • kako primijeniti “nature based solutions” u gradovima

Pri završetku ćete imati razvijene investicijske koncepte koje će sadržavati glavne tehničke i ekonomske parametre projekta te definirani poslovni model. 

Webinari:

 1. Svibnja u 13h –  Kako oživjeti ulice i trgove u svom gradu?

Predstavit ćemo Vam iskustva gradova u EU koji vraćaju ulice pješacima i biciklistima te razgovarati o primjeni predstavljenih rješenja u lokalnom kontekstu naših gradova. Razgovarat ćemo o naučenim lekcijama projekta Living Streets, kojem se građanima pomaže, a ujedno i potiče, da privremeno oslobode vlastite ulice od gužve koju stvaraju automobili i prenamijene je u ulicu u kojoj gužvu stvaraju sami građani na način da se druže jedni s drugima.

 1. Svibnja u 13h, Gradovi nositelji modernih rješenja

Gradove vidimo kao aktivne nositelje lokalnih rješenja za izgradnju održivosti i otpornosti na promjene koje dolaze. Udružit ćemo snage u pronalaženju odgovora na lokalne izazove, te istražiti prilike za uključenje građana u kreiranje gradskih strategija i projekata. 

 1. svibnja u 13h, Kako stvoriti mogućnosti za solarizaciju gradova? 

Postoji politička volja da se realiziraju konkretne mjere, ali često nedostaju stručna znanja i/ili financijska sredstva za implementaciju projekata i inicijativa. Istražit ćemo kako potaknuti solarizaciju gradova kroz snažna lokalna partnerstva i podršku građanskim inicijativama kao što su energetske zadruge. 

 1. svibnja u 13, Kako provoditi urbanu energetsku obnovu u skladu s Europskim zelenim planom?

Obnova zgrada kroz smanjenje potrošnje energije i upotrebu učinkovitih sustava grijanja i hlađenja predstavlja jedan od prioriteta EU, ali i jedino održivo rješenje u borbi protiv energetskog siromaštva. Istražit ćemo koji su ključni čimbenici za uspješnu provedbu te kako oblikovati holistički pristup za integralnu obnovu i prilagodbu potrebama lokalne zajednice.

  06.lipnja u 13h, Kako povećati zelenu urbanu infrastrukturu u gradovima?

03. prosinca u 13h, Kako gradovi mogu biti proaktivniji u mobilizaciji financiranja izravno iz EU, a ne samo putem posredničkih tijela? 

Mogućnosti financiranja često predstavljaju nepremostivu prepreku u realizaciji projekata, iako su EU fondovi omogućili brojnim gradovima da realiziraju ciljeve svoje razvojne politike. Imati ćete priliku saznati odgovore na pitanja o ključnim prioritetnim područjima koja će se financirati,  predviđenim iznosima i modelima financiranja u sljedećem financijskom razdoblju.

10.prosinca u 13h, Kako primijeniti Ugovor o energetskom učinku (ESCO ugovor) u provedbi urbanih projekata?  

Prezentirat će vam se koncept pripreme projekata za raspis natječaja za ugradnju fotonaponske elektrane (FN) po ESCO/EPC modelu:

 • Provođenje mapiranja odgovarajućih javnih zgrada
 • Proces izrade tehno-ekonomske analize (TEA) za objekte na kojima postoji potencijal za ugradnju FN elektrane
 • Proces pripreme natječajne dokumentacije za nabavu energetske usluge (ESCO/EPC) za identificirane projekte/javne zgrade

Tko stoji iza Akcelerator za gradove

Program provode Zelena energetska zadruga  i Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske pod okriljem programa Zajednice inovacija za klimu Europskog Instituta za inovacije i tehnologije – EIT Climate-KIC-a.

KAKO SE PRIJAVITI: 

Ispunjavanjem obrasca na zez.coop