Ostali projekti


Planiranje crowdfundinga za nekoliko većih i manjih OIE projekata

U tijeku je planiranje provedbe financiranja prvih većih OIE projekata korištenjem grupnog financiranja sa vlasničkim udjelima ili grupnog financiranja pozajmicom. Projekti od interesa s kojima se trenutno pregovara su hidroelektrane, vjetroelektrane, male fotonaponske elektrane, te elektrane na biomasu i bioplin.

Prijašnji projekti:

• Razvoj projekta vjetroelektrane na Krku u suradnji sa Ponikve doo i Energetskom zadrugom otoka Krka
• Razvoj novih financijskih instrumenata za projekte u energetici u suradnji sa Zadrugom za etično financiranje
• Sudjelovanje u izradi studije Izvještaj stanja OIE u jugoistočnoj Europi za IRENA i Energy Community
• Izrada studije Prelazak Hrvatske na 100% obnovljivih izvora energije - Analiza mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije u RH za Greenpeace
• Predinvesticijska studija za izgradnju vjetroelektrana na otoku Krku
• Projekt razvoja energetskih zadruga (u suradnji s UNDP-om)
• Due dilligence za Bioelektranu Tršće (1MW)
• Predinvesticijska studija za Bioenerganu Gundinci (1,2 MW)

Projekti


SustainCamp – Održivi kampovi u Hrvatskoj

SustainCamp – Održivi kampovi u Hrvatskoj

Siječanj
2015.

Projekt SustainCamp promovira primjenu održivog gospodarenja energijom, vodom i otpadom u kampovima na području Hrvatske. Kao najbolje ocijenjen projekt na natječaju za obrazovne, istraživačke i razvojne projekte (OIRS) u 2014. godini, SustainCamp je osigurao financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Prve mjere su implementirane u dva kampa, a trenutno je u planu izvođenje mjera iz projekta u više kampova diljem obale.

Više
Agrifficiency

Agrifficiency- Učinkovitost u službi poljoprivrede

Lipanj
2015.

U suradnji sa Zadrugom za etično financiranje ZEZ je pokrenuo projekt podrške poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima pod nazivom Agrifficiency. Korisnici projekta s poljoprivrednom djelatnošću moći će osigurati tehničku i financijsku podršku za korištenja obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera energetske učinkovitosti u njihove procese proizvodnje. Prve studije i primjene mjera su u tijeku i planiraju se izvesti tokom proljeća 2016.

Više
Biomasud Plus- Developing the sustainable market of residential Mediterranean solid biofuels

Biomasud Plus (HORIZON2020)

Ožujak
2016.

BIOMASUD PLUS je EU projektu iz programa HORIZON2020 čiji je glavni cilj razviti održivo tržište krutih biogoriva na području Mediterana, te proširiti Biomasud certifikacijski sustav kvalitete i održivosti krutih biogoriva, prvenstveno namijenjenih grijanju u rezidencijalnom i komercijalnom sektoru. Zajedno s Hrvatskom, u projektu sudjeluju partneri iz Španjolske, Portugala, Italije, Austrije, Slovenije, Grčke i Turske.

Više
Crowdfunding Academy

Crowdfunding Academy

Svibanj
2015.

Crowdfunding Akademija je neformalni obrazovni program o razvoju grupnog financiranja. Program se provodi kroz podršku kampanjama koje planiraju zadruge, općine i gradovi, start-up tvrtke, poduzetnici i svi građani sa zanimljivim i inovativnim projektima. U organizaciji Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj, društvenog poduzeća BRODOTO i Zelene energetske zadruge (ZEZ) prva crowdfunding akademija održana je u proljeće 2015. u Zagrebu sa 14 timova.

Više
EffieRent- Efficiency in service of small renters

EffiRent- Efficiency in service of small renters

Siječanj
2016.

Projekt je pokrenut sa ciljem primjene mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kod malih iznajmljivača uz zadovoljavanje specifičnih potreba istih i osiguravanje tehničke i financijske podrške za projekte. Na ovom projektu ostvarena je i suradnja sa tvrtkom Rentlio (www.rentl.io) koja je razvila sustav upravljanja malim objektima u turizmu, a radi i na razvoju sustava koji će pratiti potrošnju energije, te predlagati mjere uštede za iste.

Opskrba električnom energijom

Opskrba električnom energijom


2016.

Uspostavom tržišta električne energije i razdvajanjem energetskih djelatnosti na proizvodnju, prijenos/distribuciju i opskrbu/trgovinu na tržištu se pojavljuje mogućnost novih poslovnih modela povezanih sa opskrbom krajnjih korisnika električnom energijom.

Više
Energetski neovisna škola Ostrog u Kaštel Lukšiću

Energetski neovisna škola Ostrog u Kaštel Lukšiću

Kolovoz
2013.

Nakon uspješne crowdfunding kampanje u sklopu UNDP-ova projekta podrške energetskim zadrugama na kojem su radili i neki današnji članovi ZEZ-a, zadruga je u suradnji sa Energetskom zadrugom „Kaštela“ preuzela vođenje i razvoj projekta prve energetski neovisne škole u Hrvatskoj. U prvoj fazi projekta na krovu osnovne škole Ostrog predviđena je izgradnja solarne elektrane snage 22 kW te kompletna zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetnim tijelima prema ESCO modelu.

Više
projekti

Ostali projekti


2013.-2016.

Popis prethodnih projekata:
• Predinvesticijska studija za izgradnju vjetroelektrana na otoku Krku
• Projekt razvoja energetskih zadruga (u suradnji s UNDP-om)
• Due dilligence studija za Bioelektranu Tršće (1MW)
• Predinvesticijska studija za Bioenerganu Gundinci (1.2 MW)...

Više

Kontakt

Zelena energetska zadruga


  • E-mail : contact@zez.coop
  • Adresa : Bukovačka 110, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  • OIB : 13278092880
  • IBAN : HR8523600001102381142